PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Společnost AXIDA s.r.o. (dále jen AXIDA) tímto upozorňuje všechny uživatele svých webových stránek www.tajemstviinvestovani.cz, aby se před jejich použitím seznámili s níže uvedenými podmínkami jejich využití. Vstupem a používáním těchto stránek se má výslovně za to, že tyto podmínky v plné šíři akceptujete.

Přestože trvale usilujeme o aktuálnost informací a jejich správnost na těchto stránkách, může se v jednotlivých případech stát, že zveřejněné informace nebudou zcela kompletní či přesné. Obsah stránek byl zpracován na základě informací ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, přesto však nemusí být vždy správné a zcela aktuální. Informace mohou být zjednodušeny, protože slouží pouze pro vytvoření základní představy k dané otázce či tématu, a proto použití těchto informací je vždy výhradně na vlastní nebezpečí toho, kdo jich využívá.

Zveřejněním informací na svých webových stránkách nikomu neudělujeme žádné licence, ani jiná práva duševního vlastnictví.

Jakékoliv kopírování, využití dokumentů či jiných prvků užitých na těchto stránkách je možné pouze s  předchozím, výslovným, jednoznačným a písemným souhlasem autora. Jinak je takové použití výslovně zakázáno.

Webové stránky www.tajemstviinvestovani.cz poskytují pouze všeobecné informace. Neslouží a nemají sloužit jako právní, daňové či investiční doporučení. Nejsou náhradou jakéhokoliv odborného doporučení či konzultace.  Každá jednotlivá investice je mnohovrstevný, stavební, daňový a právní proces. Řešení využité při jedné investici nemusí být vhodné pro další investice. Je vždy na individuálním rozhodnutí investora, jak zveřejněnou investiční příležitost vyhodnotí, a to včetně všech rizik, která jsou s každou investicí spojena.

Dále upozorňujeme, že www stránky třetích stran, které odkazují na stránky www.tajemstviinvestovani.cz, nejsou pod naší kontrolou. Stejně tak nepodléhají naší kontrole webové stránky jiných organizací firem či jednotlivců, jejichž odkazy mohou být umístěny na těchto stránkách. Nemůžeme proto odpovídat za informace umístěné na www stránkách třetích osob. Umístění odkazu na mých webových stránkách na stránky jiných organizací, firem a jednotlivců nemůže být chápáno jako jejich propagace nebo garance záruk, slibů, výkonů či výsledků těchto třetích osob.

Nejsme odpovědni žádné straně za jakékoliv přímé, nepřímé či následné škody způsobené návštěvou těchto stránek, využitím materiálů a informací zveřejněných na našich stránkách, včetně odkazů na webové stránky jiných firem, organizací a jednotlivců, včetně škod na ztrátách dat, poškození programů, ušlého zisku, a to i v případě, že jsem na tuto možnost byl předem upozorněn. Nemohu nést a nenesu záruky za výsledky dosáhnuté na základě použití těchto informací. Vyhrazuji si právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit obsah těchto webových stránek.

Chráníme osobní údaje návštěvníků svých www stránek před jejich zneužitím. Nesbíráme žádné Vaše osobní údaje vyjma těch, které nám dobrovolně poskytnete, a kromě těch údajů, které jsme oprávněni nebo povinni archivovat ze zákona. Vámi poskytnuté údaje budu využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s Vaším souhlasem. Upozorňuji Vás, že při Vaší návštěvě mé webové stránky si zaznamenávám různé technické informace a údaje o uživatelích a návštěvnících stránky v tzv. log files. Tyto soubory neobsahují žádné osobní údaje či informace osobního charakteru.

Internetové stránky www.tajemstviinvestovani.cz jsou chráněny autorskými právy dle zákona 121/200 Sb., o právu autorském.