11 způsobů bezpečného investování do nemovitostí

Investování pro ty, kteří se nechtějí o nic starat

Businessman Holding A Clipboard And Writing, Out Door

Investovat bez starostí můžete tak, že vložíte peníze do nemovitostního fondu. Ten ovšem negarantuje žádný zisk. Také můžete zhodnocení svých investic nechat na profesionálech, kteří se na realitním trhu pohybují každý den. Zde dostanete nejen garanci ve výši sjednaných úroků, ale také bezpečné zajištění vaší investice tak, aby se vaše investice vždy vrátila v dohodnuté výši.

 1. Investice do realitních fondů
  Jedna z oblíbených konzervativních investic jsou nemovitostní fondy. O investici prostřednictvím fondu se nemusíte starat. Ovšem také předem nevíte, jaký příjem z této investice budete mít. V ČR fungují čtyři nemovitostní fondy otevřené veřejnosti. Prostředky jsou vloženy do reálných nemovitostí, které jsou v majetku fondu a jsou pronajaty. K investování vám stačí 500 Kč. Investovat můžete jednorázově, pravidelně i nepravidelně. Peníze máte k dispozici – kdykoli můžete podat žádost o zpětný odkup podílových listů.
 2. Investice s předem garantovaným výnosem zajištěným nemovitostí
  Investujte s garantovaným ziskem. Minimální investice je 100 000 Kč na jeden rok. Maximální doba investování je 5 let. Dobu investování lze kdykoliv prodloužit. Garantovaný výnos je 7–9 % z investované částky ročně. Výše úroků se řídí délkou investice. Úroky se vyplácí bez jakýchkoliv srážek, vždy k 15. 12. každého roku. Každá investice je zajištěna zástavním právem na nemovitosti. Všechny nemovitosti jsou pojištěny na novou hodnotu, pojištěním domácnosti (pokud je to nemovitost určená k bydlení) a pojistkou na odpovědnost v případě, že by vznikla škoda třetí osobě.

Investování s většími výnosy

Investoři, kteří hledají vyšší výnos, musí kromě finančních prostředků do investování také vložit svůj čas. A nejen to. Je třeba přiměřené míry informací, aby se dokázali v problematice investování do nemovitostí dostatečně orientovat.

 1. Koupě investiční nemovitosti (domu, bytu) za účelem jejího pronájmu
  Jedná se o nejčastější způsob samostatného investování. Vzhledem k tomu, že jde zpravidla o dlouhodobou investici, je třeba jisté míry opatrnosti a předvídavosti věcí příštích. Při výpočtech možných výnosů, je lepší být mírně pesimistický. Pokud si chcete nemovitost nechat na mnoho let, je dobré hned od začátku myslet na tvorbu rezervního fondu na opravy. Tak vás alespoň nezaskočí žádné nenadálé výdaje. Vše máte pod svou kontrolou a nemovitost je něco, co má za každých okolností svoji cenu. Její cena nikdy nemůže klesnout na nulu.
 2. Výhodně koupit a ještě výhodněji prodat (spekulace)
  Druhým nejčastějším způsobem investování do nemovitostí je výhodná koupě nemovitosti (nejčastěji v dražbě) a její následný prodej za výhodnější cenu. Tento způsob investování je vhodný pro zkušené investory, kteří mají velmi dobrý přehled o cenách nemovitostí v regionu, kde se kupovaná nemovitost nachází. V žádném případě se nelze řídit cenami nemovitostí uvedenými na realitních portálech. Tyto nemovitost jsou tam proto, že jejich cena je příliš vysoká a za tuto cenu o ně není zájem. Jinak by už byli dávno prodané. Jejich skutečná tržní cena může být o 10–30 % nižší. Nevýhodou tohoto druhu investování je vysoké zdanění zisku.
 3. Výhodně koupit, opravit a prodat
  Obdobným druhem investování je výhodná koupě nemovitosti, její oprava a následný prodej. Tento druh investování je vhodný pro investory, kteří mají s opravami nemovitostí zkušenosti. Musí vědět, jak za co nejméně peněz, dosáhnout největšího efektu tak, aby maximálně zvýšili cenu nemovitosti v očích potenciálních kupců. Jestli nechcete vyhazovat zbytečně peníze, musíte opravit to, co kupující nejvíc zajímá.
 4. Koupit pozemek, postavit novostavbu a výhodně prodat
  Tento postup je už pro velmi zkušené a ostřílené investory, kteří mají zkušenosti se stavbou rodinných domů a jejich prodejem. Zde lze dosáhnout největších výnosů, ale k jejich realizaci potřebujete největší množství finančních prostředků. Kromě znalostí se stavbou rodinných domů, musí mít investor také velmi dobré znalosti o cenách nemovitostí v lokalitě, kde chce stavět. Velmi snadno by se mu mohlo stát, že o vybranou lokalitu nebude takový zájem, jak předpokládal, a jeho zisk se nebezpečně přiblíží nule. Je to už taková „vyšší dívčí“.

Specifické způsoby investování s malými vklady

Následující způsoby investování do nemovitostí lze realizovat s malými finančními prostředky, ale s vysokou mírou zisku. Předpokladem je ovšem uzavření kvalitních smluv, ještě před vlastní investicí a volba správného postupu. Vzhledem k jejich složitosti, nelze tento způsob investování popsat v několika málo řádcích.

Koupit v dražbě podíl na nemovitosti a následně si jej nechat splácet od ostatních spoluvlastníků, s předem dohodnutým navýšením
V dražbách lze velmi výhodně nakoupit podíly na nejrůznějších nemovitostech. Než tak učiníte, je třeba velmi pečlivě připravit všechny smlouvy, abyste měli zajištěno, že vám ostatní spoluvlastníci podíl splatí, s předem dohodnutým navýšením. Zprostředkuji vám kompletní právní servis, který ošetří všechny případné problémy, které by z takové transakce mohly vzniknout. Kvalitní smlouvy a vhodně zvolený postup zajistí, aby vaše investice byla řádně a včas splacena.

 1. Koupit v dražbě podíl na nemovitosti a společně s dalšími spoluvlastníky celou nemovitost se ziskem prodat
  Jedná se o obdobu předcházejícího způsobu investování, jen s tím rozdílem, že ještě před začátkem investování se smluvně ujedná prodej celé nemovitosti.
 2. Půjčka zajištěná zástavním právem na nemovitosti
  Mnoho lidí potřebuje půjčit peníze. Z různých důvodů je nemohou získat od banky. Finanční půjčka poskytnutá investorem je zajištěna zástavním právem na nemovitosti dlužníka. Je to nejběžnější zajištění půjčky, jaké používají banky na celém světě. Asi vědí, proč to tak dělají. Proč to tedy nedělat stejně?
 3. Půjčka zajištěná přechodným vlastnictvím nemovitosti
  Bezkonkurenčně nejlepším způsobem zajištění půjčky je přechodný převod vlastnictví nemovitosti do rukou věřitele (tzv. zajišťovací převod). Po doplacení závazku dlužníka, se nemovitost převede zpět do jeho vlastnictví. V případě, že dlužník své závazky nesplní, může věřitel nemovitosti prodat a ze zisku uspokojit svoji pohledávku.
 4. Postupné navyšování hodnoty vlastních nemovitostí
  Tento originální způsob získání nemovitosti vašich snů, vyžaduje jednu jedinou podmínku a tou je dostatek času. K jeho realizaci stačí zcela minimální prostředky, například ze stavebního spoření. Naprosto ideální je pro mladé lidi (vysokoškoláky), kteří budou ještě nějakou dobu bydlet u rodičů, nebo na kolejích a neplánují koupi vlastního bydlení.

Když to neuděláte teď, tak kdy?

Možná se vám teď některé věci zdají složité. Když si vzpomenete na minulé zkušenosti, tak vám také ledacos připadalo složité. Nakonec jste to perfektně zvládli. Když si nebude s něčím vědět rady, prostě zavoláte nebo napíšete mail. Smlouvy, které budete potřebovat, vám připraví zkušený právník.

Chcete se dozvědět víc?