Bezmoc nemocných

Střední délka života v EU se v roce 2014 prodloužila od roku 1990 o více než šest let. Nejlépe jsou na tom Španělé a Italové, kteří mají naději se dožít 83,3 let, respektive 83,2 let. Nejhůře pak Bulhaři a Lotyši, kde je to 74,5 let. Češi a Češky šanci dožít se 78,9 let. U žen je střední délka života 82 let a u mužů 75,8 let.

Autoři společné zprávy EK a OECD nazvané Stručný pohled na zdraví v Evropě 2016 ale zdůraznili, že rekordně vysoká střední délka života často nekoresponduje se střední délkou života prožitou ve zdraví!

Okolo 50 milionů lidí v EU trpí několika chronickými onemocněním. Přes 500 000 lidí v produktivním věku na chronické onemocnění každoročně zemře. Pro ekonomiky EU tato skutečnost představuje roční náklady ve výši cca 115 miliard eur. To je víc jak dva roční rozpočty České republiky. Ale zajímá někoho, jakou zátěž představuje onemocnění pro důchodce a jejich rodiny? Jejich potíže nejsou tak viditelné. Důchodci žijí odděleně od veřejnosti za zdmi svých domovů stranou pozornosti ostatních.

Jisté je, že s přibývajícími roky přibývá i různých zdravotních komplikací, které omezují kvalitu našeho života. Zdravotní potíže jsou bohužel také doprovázený zvýšenými náklady za doplatky na léky, lázně, zdravotní pomůcky, ale i náklady na dopravu k lékaři atd. Údržba těla v 80 letech prostě stojí víc než ve 20 letech.

Zvláště dramaticky se náklady projeví v případech, kdy dochází k omezení hybnosti a začneme být odkázáni na pomoc rodinných příslušníků. Sice můžeme dostat příspěvek na bezmocnost až do výše 12 000 Kč, ale co to je platné, pokud péče o nás vyřadí z ekonomické činnosti člena rodiny, který vydělává mnohem víc.

Výše zmiňovaná zpráva EK také upozorňuje, že „Chudí Evropané vykazují v průměru desetkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít problém získat řádnou zdravotní péči z finančních důvodů, než jejich zámožnější spoluobčané“. Nemáme špatné zdravotnictví, ale je jisté, že dříve či později bude možné v mnohem větším rozsahu než dnes připlatit si za kvalitnější léky, použité materiály a celkovou kvalitu zdravotní péče. Otázkou zůstává, jak to zařídit, aby taková péče byla dostupná pro co největší počet lidí. Jedno jisté je už dnes. Špičková péče bude dostupnější pro ty, kteří se i na tuto možnost včas připraví.

Chcete-li být i vy připraveni žít kvalitní život také v důchodu absolvujte můj videokurzu „Jak investovat v době krize“, kde se dozvíte vše potřebné o tom, jak si zajisti co nejlepší péči i ve stáří, aniž by vás to finančně zruinovalo. Podrobnosti najdete na www.tajemstviinvestovani.cz

Jestli vás článek zaujal sdílejte ho prosím na facebooku nebo ho pošlete svým kamarádům, přátelům a známým, které by mohl zajímat.