Pronajímatelé

Články kategorie Pronajímatelé
7.8. 2018

Začal hon na poskytovatele ubytování v rámci Airbnb

Finanční úřad získal od Airbnb data o poskytovatelích sdíleného ubytování a příjmech, které za poskytnutí krátkodobého ubytování získali. Podle metodiky Finanční správy z podzimu 2017 se totiž nejedná o krátkodobý pronájem, ale o ubytovací službu. Kdo takovou službu poskytuje, měl by mít živnostenské oprávnění a platit daně jako živnostník. Kdo zdanil příjmy z Airbnb jako příjmy z pronájmu má smůlu a bude muset podat dodatečné...

10.4. 2018

Chyby, které vás mohou připravit o peníze a jak se jim vyhnout?

Smlouva stažená z internetu – nejdražší úspora Opakuje se to stále dokola. Zazvonil mi telefon a ozval se neznámý hlas odkazující se na jednoho z našich klientů s tím, že volající paní má nějaký problém a jestli bych ji s tím mohl pomoci. Domluvili jsme si schůzku na kterou paní přinesla nájemní smlouvu, na základě které pronajímá svůj byt. Už letmým pohledem na základní fakta...

20.2. 2018

GDPR – postrach pronajímatelů?

Už 25. 5. 2018 začne platit v celé Evropské unii Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. GDPR zkratka anglického General Data Protection Regulation. Že vám to nic neříká? To je opravdu problém. Velký problém. Váš problém. Týká se toto nařízení také pronajímatelů? Tato změna...

16.1. 2018

Neměli byste už zvýšit nájemné?

Zvyšovat či nezvyšovat nájemné? To je ožehavá otázka, které se žádný pronajímatel nevyhne. Jedno je jisté. Nájem, který se pravidelně nezvedá ztrácí v závislosti na výši inflace na své reálné hodnotě. Mechanismus, jak zvyšovat nájem by měl být zabudován v každé správné nájemní smlouvě. Nájem se může zvyšovat o míru inflace za předcházející rok, stejně jako o předem danou výši v procentech či...

15.12. 2017

Víte, kdo je ve vaší nemovitosti přihlášen k trvalému pobytu?

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Pokud se chcete dozvědět kdo má evidovaný trvalý pobyt na adrese vaší nemovitosti, stačí zajít na místně příslušný obecní, městský úřad či magistrát, předložit doklad o vlastnictví (výpis z listu vlastnictví) a dle: § 10 odst. 8. „Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení...

21.11. 2017

Dává trvalý pobyt nájemci nějaká práva k nemovitosti?

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Podle § 10 téhož zákona se: (1) Místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to...

6.10. 2017

Hrozí nějaké nebezpečí, když pronajmete byt vícero nájemcům?

Informovaný pronajímatel si je vědom možného opomenutí při uzavírání a ukončení nájemní smlouvy v případě, že je v nájemní smlouvě uvedeno vícero nájemců. Jako vždy platí, že většinu problémů můžete vyřešit preventivně dobře napsanou a správně uzavřenou nájemní smlouvou. Kde se skrývají případné nedostatky na straně pronajímatele?  Je-li vlastníkem nemovitosti vícero vlastníků musí nájemní smlouvu podepsat všichni i spoluvlastníci. Vyjma případů,...

27.9. 2017

Existuje způsob, jak vystěhovat neplatiče bez dlouhých soudních tahanic?

Jestliže si pronajímatel řádně neprověřil své budoucí nájemníky ještě před uzavřením nájemní smlouvy může se mu docela dobře stát, že jednoho dne sjednané nájemné nedorazí včas na jeho účet. Nedorazí tam ani po všemožných upomínkách. Pronajímatel tak stojí před otázkou, jak se takového neplatiče co nejdřív zbavit. Na možnost neplacení nájmu je ovšem třeba myslet už při uzavírání...

12.8. 2017

Za jak dlouho po porušení smlouvy může dát pronajímatel nájemci výpověď?

Je zajímavé, že s touto otázkou se vypořádal Nejvyšší soud důsledně až v roce 2010 svým rozsudkem ze dne 9. 12. 2010 sp. zn. 26 Cdo 78/2010. Kdo by si chtěl rozsudek podrobně prostudovat najde jej na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3AAB21B878ECCD2C1257A4E0065547F?openDocument&Highlight=0,null, Občanský zákoník dává pronajímateli právo vypovědět nájemní smlouvu, pokud nájemce poruší své povinnosti.  Část důvodů pro výpověď nájemní smlouvy...

27.7. 2017

Musí nájemce platit nájem i když nájemní vztah skončil a on se nevystěhoval?

Nejdřív ta dobrá zpráva. Občanský zákoník v § 2292 stanoví, že „nájemce má odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.” Pokud se tak...