Šoky v kupní smlouvě

Články kategorie Šoky v kupní smlouvě
10.4. 2018

Chyby, které vás mohou připravit o peníze a jak se jim vyhnout?

Smlouva stažená z internetu – nejdražší úspora Opakuje se to stále dokola. Zazvonil mi telefon a ozval se neznámý hlas odkazující se na jednoho z našich klientů s tím, že volající paní má nějaký problém a jestli bych ji s tím mohl pomoci. Domluvili jsme si schůzku na kterou paní přinesla nájemní smlouvu, na základě které pronajímá svůj byt. Už letmým pohledem na základní fakta...

24.3. 2017

Šoky v kupní smlouvě˜ – 3. část

Výhrada zpětné koupě. Jedno z dalších vedlejších ujednání, které nový občanský zákoník obsahuje je také tzv. výhrada zpětné koupě. Pokud si strany při koupi sjednají výhradu zpětné koupě, znamená to, že prodávajícímu vzniká právo požádat ve sjednané nebo zákonem stanovené lhůtě kupujícího, aby mu prodal zpět nemovitost, kterou na něj na základě kupní smlouvy koupil. Od předkupního...

13.2. 2017

Šoky v kupní smlouvě˜ – 2. část

Výhrada vlastnického práva Výhrada vlastnického práva je právní institut, který je v Občanském zákoníku zakotven v § 2132 až 2134. Podstata výhrady vlastnického právo Podstatou této výhrady je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím o tom, že kupující nabývá vlastnické právo k nemovitosti až okamžikem, kdy je zaplacena celá kupní cena. Může být také stanovena nějaká jiná podmínka, která převod vlastnictví odloží...

8.1. 2017

Šoky v kupní smlouvě˜ – 1. část

Koupě na zkoušku ( § 2151) Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že kupující koupi dodatečně schválí. Lhůta pro schválení je u movitých věcí 3 dny u nemovitých věcí rok. Strany mají možnost sjednat zkušební dobu delší. Pokud se ,ale strany dohodnou, že věc bude vyzkoušena až po odevzdání, běží zkušební doba až od předání věci. Pokud...

19.8. 2016

Při koupi nemovitosti platí daň vždy kupující

Od 1. 11. 2016 bude účinná novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o úhradě daně z nabytí nemovitých věcí. U smluv podaných na katastr nemovitostí po 1. 11. 2016 platí daň za nabytí nemovitých věcí vždy kupující. Nelze se již dohodnout jinak. Současně s tím zaniká institut ručitele. Budou banky ochotny úvěrovat finanční prostředky na daň z nabytí nemovitých věcí? Zdá se, že...