Existuje způsob, jak vystěhovat neplatiče bez dlouhých soudních tahanic?

Jestliže si pronajímatel řádně neprověřil své budoucí nájemníky ještě před uzavřením nájemní smlouvy může se mu docela dobře stát, že jednoho dne sjednané nájemné nedorazí včas na jeho účet. Nedorazí tam ani po všemožných upomínkách.

Pronajímatel tak stojí před otázkou, jak se takového neplatiče co nejdřív zbavit. Na možnost neplacení nájmu je ovšem třeba myslet už při uzavírání nájemní smlouvy. Po vypuknutí sporu už zcela jistě žádný dodatek, který by pronajímatele ochránil před podobnými problémy do smlouvy nedostane.

Jak to zařídit, aby se neplatič rychle vystěhoval?

Spory mezi pronajímateli a nájemci řeší obecné soudy. Předvídavý pronajímatel, ale také může využít plnohodnotné náhrady obecných soudů a tím je rozhodčí řízení. Podmínkou, aby tak mohl učinit je sjednání tzv. rozhodčí doložky, a to již při uzavření nájemní smlouvy. Podle typu rozhodčí doložky může pak vést spor před rozhodcem sjednaným „ad hoc“ (jejich seznam najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti) nebo před stálým rozhodčím soudem při Hospodářské, nebo Agrární komoře.

Rozhodčí řízení je jednostupňové a není proti němu odvolání. Rozhodčí soud nebo rozhodce vydá tzv. rozhodčí nález, který je vykonavatelným exekučním titulem. To znamená, že se můžete obrátit na exekutora, aby rozhodnutí rozhodčího soudu či rozhodce realizoval a neplatícího nájemníka vystěhoval. Na rozdíl od obecných soudů dosáhnete vydání rozhodčího nálezu v řádu několika málo měsíců. Pokud byste přece jen chtěli řešit spor pomocí obecných soudů, tak rozhodčí doložku neuplatníte.

K vystěhování neplatících nájemců tak nebude potřebovat žádné exotické pomocníky, kteří by přišli s nejrůznějším sportovním náčiním, ale stačí celou záležitost předat exekutorskému úřadu a ten se o ni postará odborně a podle zákona.

Podmínkou platnosti rozhodčí doložky ovšem je, že pronajímatel svoji nemovitost nepronajímá v rámci své podnikatelské činnosti. V takové případě by nájemní smlouva byla smlouvou spotřebitelskou. U smluv spotřebitelských je zakázáno sjednávat rozhodčí doložky.

Chcete-li se dozvědět další způsoby, jak se vyhnout zdlouhavému soudnímu projednávání a rychle zajistit vystěhování neplatících nájemníků, přihlaste se na můj videokurz „Jak investovat v době krize“