GDPR – postrach pronajímatelů?

25. 5. 2018 začne platit v celé Evropské unii Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. GDPR zkratka anglického General Data Protection Regulation.

Že vám to nic neříká? To je opravdu problém. Velký problém. Váš problém.

Týká se toto nařízení také pronajímatelů?
Tato změna zasáhne všechny, kteří jakýmkoliv způsobem zpracovávají osobní údaje o fyzických osobách s jednou jedinou výjimkou a tou je pokud osobní údaje zpracovává fyzická osoba v rámci takových činnosti, které jsou čistě osobní povahy nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez  souvislosti s profesní nebo obchodní činností. Za takovou činnost lze považovat vedení kontaktů na spolužáky, využívání databáze telefonních čísel ve vašem chytrém mobilu či využívání sociálních sítí.

Jak to udělat, abych neměl problém?
GDPR po všech chce, aby každý, kdo údaje zpracovává:

  1. získával, zpracovával a shromažďoval jen takové osobní údaje, na které máze zákona právo – tady pronajímatel nepotřebujete souhlas nájemce.
  2. nezískával, nezpracovával a neshromažďoval osobní údaje nad rámec zákona. Pokud takové údaje chce získávat, zpracovávat a shromažďovat musí k takové činnosti mít prokazatelný souhlas osoby s jejíž data bude takto pracovat.
  3. všechny získané, zpracované a shromážděné údaje uchovával jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, k jakému byly tyto údaje získány.
  4. všechny osobní údaje zabezpečil tak, aby k nim neměly přístup osoby, které nejsou oprávněni se s nimi seznamovat.

Co se stane, když něco z toho poruším?
Maximální pokuta je 20 000 000 € (opravdu čtete dobře, ale je to spíš sankce proti firmám) nebo 4 % světového obratu, podle toho co je z toho vyšší. To asi pronajímatelům nehrozí. Co by se ale mohlo stát je, že nějaký vykutálený nájemce při konfliktu s vámi použije porušení tohoto nařízení proti vám. To už je docela reálné nebezpečí.

Tak nečekejte do května a získejte od svých nájemců včas souhlas se získáním, zpracováním a shromažďováním osobních údajů. Je to jen jeden papír, ale můžu vás ujistit, že by to mohl být nejdražší papír jaký jste si kdy v životě zapomněli zajistit. Bylo by to horší jak jízda bez řidičáku nebo špatná předmanželská smlouva.