Hrozí nějaké nebezpečí, když pronajmete byt vícero nájemcům?

Informovaný pronajímatel si je vědom možného opomenutí při uzavírání a ukončení nájemní smlouvy v případě, že je v nájemní smlouvě uvedeno vícero nájemců. Jako vždy platí, že většinu problémů můžete vyřešit preventivně dobře napsanou a správně uzavřenou nájemní smlouvou.

Kde se skrývají případné nedostatky na straně pronajímatele? 

Je-li vlastníkem nemovitosti vícero vlastníků musí nájemní smlouvu podepsat všichni i spoluvlastníci. Vyjma případů, kdy je k podpisu nájemní smlouvy pověřen na základě plné moci některý ze spoluvlastníků. Obdobně to platí i v případě manželů. Jinak je nájemní smlouva neplatná. Správu pronajímané nemovitosti už může dělat samostatně kterýkoliv ze spoluvlastníků.

Kde může vzniknout problém na straně nájemců?

V případě. že nájemci jsou manželé je třeba, aby nájemní smlouvu podepsali oba. Pokud se nájemce v průběhu nájemního vztahu ožení či provdá automaticky mu vzniknou stejná práva jako původně přihlášenému nájemci, a to bez ohledu na to, zda tato změna bude či nebude zaznamenána v písemné podobě. Abyste se vyhnuli případným problémům bylo by vhodné uložit nesezdanému nájemci v nájemní smlouvě povinnost, aby vám o změně stavu informoval doporučeným dopisem zaslaným na vaši adresu.

Stejný problém může nastat, pokud napíšete do hlavičky nájemní smlouvy vícero nájemců. V takovém případě se všichni stanou tzv. společnými nájemci. Důsledkem této skutečnosti je fakt, že jakékoliv změny nájemné smlouvy či její výpověď musíte doručit všem stranám uvedeným v hlavičce smlouvy. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Provozní věci může vyřizovat každý samostatně, ale v případě závažnějších kroků musíte mít souhlas všech nájemců.

Konkrétně o tom pojednává § 2270 a § 2271 nového občanského zákoníku, který říká: “(1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě. (2) Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno jinak. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti (§ 2716 a násl.) se použijí přiměřeně.”

Jak se vyhnout problémům se společnými nájemci?

Opatření je celkem jednoduché. Uveďte v nájemní smlouvě jen jednoho z nájemců. Ostatní uživatelé bytu jsou členy jeho domácnosti. Pokud budete posílat výpověď z nájmu stačí je poslat jen nájemci uvedenému v nájemní smlouvě. Pokud budete mít v nájemní smlouvě všechny nájemce musíte všechny úkony posílat všem. Stejně tak musí všichni nájemci či úkony vůči vám společně. Problém to může být když se některý z nájemců – např. studentů odstěhuje. Jinak jsou takové úkony neplatné.

 • CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH ZE SVĚTA INVESTIC?
 • Nejnovější příspěvky
 • FACEBOOK

  NEPLATÍTE ZBYTEČNĚ DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ?

  Prodáváte nemovitost a nevíte, zda budete platit daň z příjmů? Dovolte mi malou rekapitulaci, kdy jste od daně z příjmů při prodeji, jako fyzická osoba (nepodnikatel), osvobozeni.
  1. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 5 let a nabyli jste ji do 31.12.2020.
  ANEBO
  2. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 10 let a nabyli jste ji po 1.1.2021.
  ANEBO
  3. Máte v nemovitosti bydliště nejméně 2 roky před podpisem kupní smlouvy (pozor – bydliště není trvalý pobyt – to je jen jeden z možných důkazů bydliště).
  ANEBO
  4. Za příjem z prodeje (celou částku, kterou dostanete) si uspokojíte svoji bytovou potřebu. Čili pořídíte něco nové, něco opravíte, zmodernizujete apod. Utratit peníze musíte nejpozději v roce následujícím po roce, kdy jste obdrželi kupní cenu. Jen pozor, pokud to budete utrácet příští rok, je nezbytné tento příjem zahrnout do letošního daňového přiznání. Částka obdržená z prodeje nemovitosti se musí opravdu CELÁ využít na uspokojení bytové potřeby. FÚ zde nezohledňuje zaplacení hypotečního ani jiného úvěru. Tedy pokud prodáte nemovitost za 4 mil. a z té částky zaplatíte např. 2 mil. hypotéku, přesto musíte utratit 4 mil. a ne pouze ten rozdíl, jinak Vás to nechají dodanit až 3 roky zpětně…samozřejmě i se sankcema.

  A pokud jste něco nabyli dědictvím či darem, a nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek? Tak si prostě najdete znalce, který Vám udělá odborný posudek ke dni nabytí a tu cenu si odečtete od ceny prodejní. Zní to jednoduše, ale úřady ročně doměří nešťastníkům desítky milionů, tak bacha na to !
  P.S. Ještě doplnění. Pokud jste osvobození a příjem z prodeje překročí částku 5 mil. Kč musíte oznámit FÚ. Formulář oznámení najdete na daňovém portálu. Jo, a pokuta za neozjámění je 10 %.
  Zdroj: Ing. Mirek Jonáš Realitní a vzdělávací institut
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  BYDLENÍ PRO MLADÉ BUDE DOSTUPNĚJŠÍ, ALE JEN PRO TY PŘIPRAVENÉ.
  Podle vyjádření celé řady odborníků z realitní oblasti a finančních poradců je velmi pravděpodobné, že příští rok bude mimořádná příležitost, kdy bude mít mnoho mladých lidí jedinečnou možnost koupit vlastní bydlení. Nasvědčují tomu, jak klesající ceny nemovitostí, které v některých lokalitách klesly až o 25 % tak také klesající úrokové sazby u hypoték. Jejich výraznější pokles se ale čeká až v druhé polovině roku 2024 v závislosti na výši inflace. Tu se také daří snižovat i když inflační cíl ČNB ve výši 2 % je ještě hodně daleko. Kdo trefí ten správný okamžik, kdy ceny nemovitostí i úroky budou nejníž vyhraje jackpot a ušetří obrovské peníze. Připraveni budou ti, kteří budou mít vysokou bonitu, připravenou akontaci (část kupní ceny, kterou musí mít kupující v hotovostgi) ve výši 10 % do 36 let a 20 % nad 36 let a vybranou nemovitost s odpovídající hodnotou. Bonita se dá průběžně vylepšit a na získání dostatečné hotovosti mají mladí lidé cca rok. KDO TUTO PŘÍLEŽITOST PROŠVIHNE MÁ VELKOU SMŮLU A ZAPLATÍ STRAŠNĚ MOC PENĚZ NAVÍC, POKUD VŮBEC BUDE MÍT NĚJAKOU ŠANCI HYPOTÉKU ZÍSKAT. Chcete-li mít podrobný manuál, jak se připravit na to abyste si mohli koupit nemovitost, tak napište svůj e-mailový kontakt do zprávy. K dispozici bude v průběhu října. Ještě čekáme co vláda vymyslí v rámci úsporného balíčku.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku