Hrozí velké nedoplatky za služby!

Podle Českého statistického úřadu měly na říjnové inflaci největší vliv ceny v oddíle nákladů na bydlení.

Ceny vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 9,9 %, zemního plynu o 3,6 %, tepla a teplé vody o 5,0 %. Co tato informace znamená pro pronajímatele?

Přinejmenším by se měli zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné zálohy na služby mírně navýšit. Zabrání tak velkým nedoplatkům, které by některé nájemce mohly vést k myšlence, že je lepší „potichu“ odejít než nedoplatek uhradit.

Pokud budete naopak nájemcům vracet přeplatky, tak to podpoří vaši pověst solidního pronajímatele. Současně se tím zbavíte možných problémů spojených s vymáháním nedoplatků, s kterými většina lidé příliš nepočítá.

Vysoké procento rodin v Česku má problém s neočekávaným výdajem nad 10.000 Kč. To se především týká rodin, které jsou v nájemním vztahu, kde je rovnováha rodinného rozpočtu zvláště křehká. Pronajímatel může zálohy na služby zvyšovat kdykoliv.

Zaplatit malé navýšení záloh na služby zpravidla není problém. Zaplatit velký nedoplatek je problém skoro vždy.