Jak koupit pozemek a nenapálit se?

Farm landscape with windmill from above, The NetherlandsKoupě pozemku je především o dobrých informacích. Tady víc než jinde platí: „Důvěřovat, ale prověřovat.“ Tak abyste jednou neplakali nad vámi draze zaplaceným pozemkem, který by se mohl stát jen vhodným místem na opalování.

Špatní sousedé jsou horší, než špatná tchyně
Nikdo není rád, když se mění pořádky v jeho okolí. Vy a stavba vašeho domu budete něco nového, co naruší staré pořádky. Protože se sousedy budete žít dlouhá léta a nemůžete je vyměnit, stojí za to zajímat se o to, kdo jsou. Musíte s nimi spolupracovat při společné péči o hranice pozemků  – ploty a jejich životní styl může velmi zásadně ovlivnit vaši rodinnou pohodu. Přímí sousedé se také budou v rámci stavebního řízení vyjadřovat k vámi navržené stavbě a mohou ji v různých stádiích velmi výrazně ovlivňovat. Ale jsou i jiná nepříjemná sousedství, jako jsou rušné komunikace, blízkost zahradní terasy místního pohostinství, kdy romantický podvečer „vhodně“ doplní pijácká píseň. Intimitu soukromí může narušit i blízkost panelákové bytovky, která má perfektní přehled o vašem soukromí. Nepotěšit může i činnost blízkého lomu, letiště, jakékoliv hlučné výroby, nebo zápachy všeho druhu (výroba, chlév, nepřítomnost kanalizace, odpadky atd.). I malý lesík v sousedství, který se vám původně zdál tak roztomilý, za pár let vyroste a slunce pustí na váš pozemek jen několik hodin kolem poledne.
Protože pozemek nelze naložit na auto a přestěhovat, musíte především důkladně prohlédnout okolí. Spoléhání se na informace těch, kteří vám chtějí pozemek prodat, by se vám mohlo stát osudným. Nešetřete časem a nemáte-li jasno, zajděte si na pozemek v různou denní i noční dobu, nebo i v různé dny.

Vlastnictví pozemku neznamená, že si zde můžete dělat, co chcete
Vaše první cesta musí mířit na místní stavební úřad, kde je třeba zjistit, zda je na vámi vybraném pozemku povoleno stavět. V zóně určené pro průmyslovou výstavbu, veřejnou zeleň nebo pozemek v ochranném pásmu vodního zdroje nepostavíte rodinný dům, ani kdybyste se rozkrájeli. Ochranné oblasti jsou kapitolou sama o sobě. Trasa vysokotlakého plynu není v terénu vidět, ale může váš pozemek změnit v krásný záhon na ředkvičky, protože nebude na nic jiného použitelný. Vedení vysokého napětí svým ochranným pásmem ukrojí z vašeho pozemku pořádný díl. Zanedbatelná nejsou ani ochranné zóny přírodních rezervací a chráněných krajinných oblastí. V případě, že územní plán povoluje výstavbu rodinných domů, je třeba dále zjistit, jaký charakter domu je zde povolen stavět. Především co do počtu pater nebo to, zda se pozemek nenalézá v památkové zóně. V případě, že je váš pozemek dosud zemědělskou půdou, zajděte také na příslušný odbor životního prostředí s dotazem, zda vám umožní vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a za jakých podmínek.

Krásný pozemek nemusí být vhodný pozemek
Na váš vysněný pozemek se především musíte dostat z veřejné komunikace. Pokud musíte přejíždět přes pozemek jiného majitele, je třeba takové právo zajistit písemnou smlouvou o zřízení věcného břemene vloženou do katastru nemovitostí. Nezapomeňte, že komunikace se musí udržovat, a to i v zimě. Čím nižší stupeň důležitosti komunikace, tím později se na vás dostane s protažením při zimních kalamitách.
Poloha a sklon pozemku velmi výrazně ovlivňují náklady na stavbu a její ekonomiku. Čím větší sklon, tím větší náklady při zakládání stavby. Naproti tomu jižní svah a dobré oslunění vám ušetří mnoho peněz při vytápění těch nejvíce užívaných místností. Podmáčený, či dokonce bažinatý terén rozhodně není vhodným místem pro stavbu. Co dokáže jinak klidný potůček v době záplav, vidíme dnes a denně ve zprávách. Povodňové pásmo je skutečně místo, kde byste nemuseli být vždy v bezpečí, přestože je v něm postavena polovina vesnice. Vysoká hladina spodní vody může velmi prodražit nebo zcela znemožnit podsklepení domu. Důležité je také geologické složení kupovaného pozemku. Pohyblivý podklad (písky a jíly) případně skála vždy zdraží zakládání stavby. Na závěr je také dobré zjistit stupeň výskytu radonu. Jeho nadměrné záření se též projeví v opatřeních, které bude třeba udělat.

Bez energií není kvalitní bydlení
I když si můžete postavit ekologický dům z hlíny a svítit svíčkami, není to úplný ideál dnešní doby. Přivedení sítí může být nejnákladnější položkou vaší stavby v případě, že se pozemek nachází ve velké vzdálenosti od nápojného bodu, nebo nemá dostatečnou kapacitu. Proto je třeba mít přesné informace dříve, než podepíšete kupní smlouvu. Staví-li ve stejné lokalitě současně několik stavebníků, tak je možné se o přivedení sítí finančně podělit. V zásadě musíte vyřešit 4 druhy sítí:

  1. Elektřina – romantika se svíčkami je hezká, ale pouze v tom případě, když víte, že si můžete kdykoliv otočit vypínačem a rozsvítí se vám světlo, spustí pračka a zapne televize. Je tedy třeba zjistit, kde je nejbližší přípojné místo, a zda je zde dostatečný příkon.
  2. Voda – napojení na obecní vodovodní síť je asi dominující řešení zajišťující trvalé dodávky. Lze též čerpat z vlastní studny, pokud se na pozemku nachází.
  3. Odpadní a dešťové vody – ideálním řešením je napojení na veřejnou kanalizaci. Pokud to místní situace nedovoluje, je nutné vybudovat vlastní jímku případně čističku.
  4. Topení – bude nejvíce ovlivňovat vaše měsíční náklady spojené s bydlením, a proto je třeba velmi dobře zvážit, jaké medium budete používat. Nejbližší plynárenský podnik vám poskytne údaje o možnosti napojení na zemní plyn nebo lze vybudovat vlastní zásobník na palivo.

Na závěr je dobré připomenout také hledisko investorské. I když na to v době stavby nemyslíte, je velmi pravděpodobné, že váš dům bude někdy v budoucnu také předmětem prodeje. Nákladné stavby v romantických končinách mohou uspokojit vaše životní potřeby, ale v okamžiku nutnosti prodeje o ně není žádný zájem. Velkou roli též hraje ekonomika provozu domu, protože ne vždy budete ekonomicky úspěšní. Třeba také myslet na dobu, kdy nebudete úspěšnými podnikateli, ale i na to, že ceny energií stále stoupají. Nevím, jak je to možné, ale globální oteplování ceny energií nijak neovlivňuje.