Jak předvídatelně zvyšovat nájemné

Zvyšování cen je vždy bolestné pro ty, kteří mají vyšší ceny platit. Nejhorší situace nastává v případech, kdy ke zvýšení cen dochází nepředvídatelně, jako je tomu například v poslední době s cenami energií. Dnes v podstatě nikdo nemůže s jistotou říct, jakou cenu energií bude platit za půl roku. 

Pokud si pronajímatelé chtějí udržet solidní nájemníky, měli by takovým situacím předcházet. To lze například sjednáním předvídatelného způsobu, jakým bude nájemné v budoucnu upravováno. Nájemníci tak mohou předem zcela jasně odhadnout, o kolik se nájem zvýší a jestli by nebylo vhodné přemýšlet o pronájmu finančně méně náročného bytu. Zvláště v případě, kdy odejdou děti z domu a už není nutné platit zbytečně velký byt.

Jedna věc je jistá. Nájemné se zvyšuje nebo snižuje. Nic mezi tím. Aby výše nájemného odrážela stejnou hodnotu, jakou měl nájem v době, kdy byla nájemní smlouva uzavřena, je nutné nájemné každoročně valorizovat. Ideálně podle výše inflace. 

Výpočet výše inflace je ale poněkud komplikovanější, než se může na první pohled zdát. V zásadě by se dalo říct, že každý z nás má jinou inflaci, a to podle toho jaké výrobky a služby nejčastěji nakupuje. V každém případě je skutečná výše inflace každého z nás vyšší, než jakou uvádí Český statistický úřad. Jak tedy stanovit výši inflace, když ji máme každý jinou? Nezbývá než využít právě Český statistický úřad a jím vyhlašovanou míru inflace. Podíváme-li se ale na stránky úřadu, zjistíme, že ČSÚ vyhlašuje hned 3 druhy inflace s velmi rozdílnými hodnotami. Pro potřeby úpravy výše nájemného jsou zajímavé ty, které zobrazují dlouhodobou míru inflace.

Prvním indexem podle kterého se míra inflace určuje je „míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. V takovém případě by bylo navýšení nájmu pro příští rok o 3,8 %.

Nebo můžete využít druhý index, kde je „míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku“. Ten vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Při sjednání inflační doložky dle toho indexu by bylo možné pro další rok zvýšit nájemné o 6,6 %. 

Zvyšovat nájemné samozřejmě není povinností pronajímatele. Jsou lokality, kde vždy najdete dostatek solventních nájemníků i za zvýšené nájemné. Naproti tomu jsou lokality, kde zvýšení nájmu i o malou částku může způsobit problémy u jinak solidních nájemníků. Pokud tedy budete mít pocit, že stávající výše nájemného odpovídá cenové hladině pro danou velikost bytu a lokalitu, tak je vždy na zvážení, zda, vzhledem ke všem okolnostem, ke zvýšení nájemného přistoupit. Nájemné můžete ponechat ve stávající výši, nebo se spokojit jen s částečným navýšením.

Další podrobnosti o tom, jak platně sjednat inflační doložku v nájemní smlouvě najdete v e-booku JAK UDRŽET REÁLNOU HODNOTU NÁJEMNÉHO, který si může zdarma stáhnout ZDE.