Musí nájemce platit nájem i když nájemní vztah skončil a on se nevystěhoval?

Nejdřív ta dobrá zpráva.

Občanský zákoník v § 2292 stanoví, že „nájemce má odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.”

Pokud se tak nestane platí, že “pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá”, viz.§ 2295.

Nájemci neskončí povinnost platit nájem skončením platnosti nájemní smlouvy, ale až jeho skutečným vystěhováním a předáním bytu.

Teď ta špatná zpráva.

Pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu nejméně tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, musíte ho písemně vyzvat, aby byt opustil. Pokud tak neučiníte pak užívání bytu přestává být neoprávněné. V takovém případě totiž platí, že nájem je znovu ujednán na stejně dlouhou dobu, na jakou byl ujednán v původní smlouvě. Tato doba může být ale nejvýše dvouletá.

Když uzavíráte nájemní smlouvu nezapomeňte se zajistit proti podobným vykukům takovými ujednáními v nájemní smlouvě, které podobným problémům zabrání. Pokud již nájemní smlouvu máte uzavřenou tak nezapomeňte nájemce písemně vyzvat, aby byt opustil. Jinak by se nájemní smlouva automaticky prodloužila a nájemce byste se hned tak nezbavili.