Ohrožuje pronajímatele exekuce na jejich nájemce?

Důvěřuj, ale prověřuj!

Jsou pravidla, která ani časem neztrácí nic na své pravdivosti. Nezbytnou podmínkou před uzavřením nájemní smlouvy je kontrola, zda budoucí nájemce není veden Exekutorskou komorou v seznamu exekucí. Vzhledem k tomu, že na 10 % populace ČR je vedena exekuce je to opatření víc než rozumné. Je to sice databáze zpoplatněná, ale těch pár korun se rozhodně vyplatí. Bohužel to ale nestačí, protože informace získaná touto cestou má platnost pouze v čase jejího získání a minutu, hodinu či den poté může být vše jinak.

Co se stane, když je exekuce nařízena?

Pokud nájemce nemá adresu vaší nemovitosti vedenou jako místo svého trvalého pobytu, tak se s největší pravděpodobností nestane vůbec nic, protože exekutor nemá moc možností, jak takovou adresu zjistit. Adresa přechodného bydliště se nikde neeviduje.

V případě, že nájemce má adresu vaší nemovitosti vedenou jako adresu svého trvalého pobytu hrozí celkem reálné nebezpečí návštěvy exekutora. Exekutor vám nemůže zabavit nemovitost, ale může označit a posléze i odvést movité věci umístěné ve vaší nemovitosti. Pokud jsou to movité věci vaše, tak budete muset podat tzv. vylučovací žalobu. I když budete úspěšní, tak bohužel odvoz movitých věcí ze skladu exekutora bude na vaše náklady.

Dá se tomu nějak zabránit? Vcelku účinným opatřením je sepsání notářského zápisu o tom, jaké věci ve vašem vlastnictví jsou uloženy v pronajímané nemovitosti. Druhou možností je kvalitně provedený předávací protokol, kde jsou zcela jasně a nezaměnitelně popsány vaše movité věci umístěné v pronajímané nemovitosti. Vzhledem k tomu, že exekutor může přicházet zcela nečekaně a často tak skutečně činí, není od věci informovat jej předem, že nájemce ve vaší nemovitosti sice bydlí, ale nic mu zde nepatří. Tuto skutečnost můžete doložit již zmíněným notářským zápisem nebo předávacím protokolem.

Každý rozumný exekutor si rozmyslí, zda z takto označené nemovitostí bude cokoliv odvážet, protože v takovém případě byste byli zcela jistě úspěšní v případné žalobě na úhradu nákladů spojených s převozem movitých věcí ze skladu exekutora.

V novém videokurzu „Jak investovat v době krize“ se dozvíte, jaká udělat preventivní opatření, abyste se těmto situacím úplně vyhnuli.