Penzijní spoření vás nezachrání

‚‚Příspěvek zaměstnavatele pro zaměstnance na penzijní pojištění a životní pojištění může za jeden rok činit v součtu až 50.000 Kč. Realitou zůstává, že průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele je 900 Kč, což znamená, že zaměstnanec dostane ročně 10.800 Kč.‘‘

Tento článek je zvláštní – není pro každého. Napsal jsem ho výhradně pro chytré lidi. Tím teď nemyslím ty, kteří získali akademický titul nebo jsou ve významné funkci. Mám na mysli všechny ty chytré lidi, kteří vědí, že o jejich budoucnost se nikdo nepostará tak dobře jak oni sami. 

Než se do něj začtete, mám pro vás dvě důležité informace. První informací je fakt, že za posledních 100 let odcházel člověk do důchodu vždy za jiných důchodových podmínek, než v jakých se narodil. To v podstatě znamená, že spoléhat na podmínky důchodové zajištění ve vašem mládí by bylo přinejmenším neprozřetelné. Asi stejně tak neprozřetelné jako spoléhat se na důchodovou politiku státu obecně. Ale k tomu se ještě dostaneme.

V textu budu mnohokrát pracovat s tím, že je něco průměrné – mzda, důchod atdMnohé z vás údaje o průměrné mzdě či průměrném důchodu můžou naštvat, protože vaše příjmy nedosahují na uvedené průměrné hodnoty. Je-li něco průměrné tak to znamená, že 1/3 má víc než průměr a 2/3 méně.

Jak vyplývá z již ze samotného názvu, penzijní připojištění je určeno především na zabezpečení ve stáří. Proto své peníze získáte až v 60 letech věku. Pokud uzavřete penzijní připojištění po 55 letech, tak dokonce později. Protože minimální doba trvání, abyste neztratili nárok na státní příspěvek, je 5 let.

Jak dlouho si Češi užívají důchod

Často můžete slyšet, jak mnozí říkají, že se důchodu nedožijí. Statistika na to má úplně jiný názor. Od roku 1992 (resp. z průměru let 1992 a 1993) došlo v rámci ČR ke zvýšení střední délky života u můžu o 6,96 roku u žen 5,41 roku. Aktuální střední délka dožití je u mužů 76 let a u žen 82 let. Důchodu si tedy užijeme až dost.

Kolik lidí myslí na své zajištění v důchodu (údaje jsou platné k 30. 6. 2019)

V systému důchodového pojištění je zapojeno 3 408 671 účastníků a v systému důchodového připojištění 1 047 982 účastníků. 4,5 miliónu lidí se rozhodl pro své zabezpečení něco udělat.

Spoří a mají pocit, že udělali vše potřebné pro své zajištění na důchod. Záhy si ukážeme, že je to obrovský omyl, který už ale v důchodu nejde napravit.

Kolik si lidé spoří na důchod?

V systému důchodové pojištění (původní systém) je průměrná výše příspěvku účastníka 710 Kč. V systému důchodového připojištění jsou průměrné příspěvky vyšší. Zde jsou aktuálně vklady v průměrné výši 782 Kč. Tomu odpovídá státní příspěvek ve výši 132 Kč respektive 160 Kč. Maximální státní příspěvek je 230 Kč. Ten získá každý, kdo spoří částku 1000 Kč a vyšší.

Bude to stačit na pohodlný důchod?

Předpokládejme, že délka vašeho důchodu bude 25 let. V lednu 2020 byl průměrný důchod 14.400 Kč. Pokud si vystačíte s 20.000 Kč měli byste uspořit nejméně 1 680 000 Kč. Ve skutečnosti lidé naspoří jen asi pětinu této částky.

Příspěvek zaměstnavatele může být až 50.000. Kč – dostáváte ho?

Oblíbeným bonusem pro zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění. Výhodou tohoto příspěvku je, že zaměstnavatel ani zaměstnanec z něj neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Příspěvek zaměstnavatele pro zaměstnance na penzijní pojištění a životní pojištění může za jeden rok činit v součtu až 50.000 Kč. Realitou zůstává, že průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele je 900 Kč, což znamená, že zaměstnanec dostane ročně 10.800 Kč. 

Jak dosáhnout maximálního příspěvku? Vyjednejte si v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě vyšší příspěvek na doplňkové připojištění.

Budete-li zaměstnancem své vlastní firmy, tak si jistě vyplatíte celou částku. Můžete také zaměstnat členy své rodiny. Komu jinému víc věřit než vlastní rodině. I když členy své rodiny zaměstnáte jen na částečný úvazek příspěvek na důchodové připojištění můžete vyplatit v plné výši. Za 20 let si tak každý člen vaší rodiny může přijít na rovný milión. 

Až potud je všechno v pořádku a může se zdát, že založení penzijního připojištění je nejlepší věc, kterou můžete pro svoje zajištění na stáří udělat. Co se zdá je sen a teď je čas abychom se z něj co nejdřív probudili.

Nejdříve se můžeme podívat na to, jak je stát štědrý ke svým seniorům

Vláda vloni zvýšila důchod průměrně o 900 Kč. Od příštího roku by měli důchodci dostat přidáno průměrně dalších 839 Kč. Přestože to na první pohled mohlo vypadat, že se o nejvyšší růst penzí zasloužily poslední vlády v čele s Andrejem Babišem (jako ministrem financí a premiérem), z porovnání k průměrné hrubé mzdě vyplývá, že současný růst by měl být ještě vyšší, aby si přinejmenším udržel stejný podíl k průměrné mzdě jako za předchozích vlád.

V roce 2013 činil průměrný důchod 43,8 % hrubé mzdy. Doznívala krize a ministrem financí byl mnohými nenáviděný Miroslav Kalousek. Za současné vlády v roce 2019 činil průměrný důchod 40,73 % hrubé mzdy. Tedy žádné zvýšení, ale pokles o více jak 3 %.

To stejné platí také u poměru mezi HDP a vyplacenými důchody. V roce 2012, kdy vládnul státní kase Miroslav Kalousek bylo na důchody vyplaceno 9,4 % HDP. V roce 2018, kdy byl správcem stání pokladny Andrej Babiš, to bylo už jen 8,1 % HDP.

Vláda sice neustále mluví o tom, jak je nutné postarat se o seniory, ale ve skutečnosti jim ze společného krajíce vyplácí stále menší a menší podíl. Co se na tom dá změnit? Pouze výměna vlády, která nebude jen slibovat, ale bude své sliby plnit.

Co se děje s penězi na účtu penzijního připojištění?

Pokud by byla 3% inflace, tak by tržní hodnota splátky ve výši 1.500 Kč byla po 20 letech na účtu penzijního připojištění cca 830 Kč. Co to znamená? Na peníze uložené na účtu penzijního připojištění působí inflace. Stejně jako na kterékoliv jiné peníze. Jejich hodnota stále klesá. Čím déle budou vaše peníze ležet na účtu penzijního připojištění tím déle na ně bude inflace působit a tím více je znehodnotí.

Jak penzijní fondy zhodnocují peníze svých klientů?

Rok 2019 byl pro konzervativní účastnické fondy pozitivní. Na rozdíl od roku 2018 žádný z nich neskončil ve ztrátě a průměrné zhodnocení dosáhlo 1,5 %. Dynamické fondy měly větší zhodnocení. To sebou ale také přináší větší riziko. Zvláště v dnešní turbulentní době.

Zhodnocení povinných konzervativních fondů v roce 2019
FondRoční zhodnocení (%)Zhodnocení od vzniku fondu (%)
ČSOB Povinný konzervativní ÚF2,155,06
AXA Povinný konzervativní ÚF1,22,73
CONSEQ Povinný konzervativní ÚF1,472,19
ČS Povinný konzervativní ÚF2,594,45
ALLIANZ Povinný konzervativní ÚF2,244,89
NN Povinný konzervativní ÚF1,261,47
KB Povinný konzervativní ÚF1,490,96
ČP Povinný konzervativní ÚF1,445,05

Co může udělat chytrý člověk?

Například to, že přestane spořit a začne investovat. Opatrně, tak aby o investované prostředky nepřišel a měl je vždy pod svou kontrolou. Nejvhodnější investicí pro tyto účely je nákup investiční nemovitosti. Nebude vkládat peníze do penzijní spoření a bude si je v první fázi pouze odkládat stranou. Ti, kteří nemají dostatek disciplíny si založí na 6 let stavební spoření, které jim vložené prostředky mírně zhodnotí. Disciplinovaní a aktivní investoři si peníze uloží stranou. 

Samozřejmě si nekoupíte nejdražší byt v okolí. Najdete si malý byt v ceně za cca 500.000 Kč v méně exponovaných lokalitách. Jednu část kupní ceny (100.000 Kč= 20 %) uhradíte v hotovosti z naspořených peněz. Druhou část (400.000 Kč = 80 %) zaplatíte prostřednictvím hypotéky. Abyste si naspořili 20 % kupní ceny (100.000 Kč) musíte 8,3 roku spořit 1000 Kč měsíčně nebo 5,5 roku 1.500 Kč/měsíc. Kratší doba domácího spoření je mnohem výhodnější, protože vám peníze začnou mnohem rychleji vydělávat.

Splátka hypotéky ve výši 400.000 Kč na 30 let s tříprocentním úrokem (aktuálně se dá sehnat hypotéka kolem 2 %) je 1.686 Kč. Vezmeme-li nájemné v rozmezí 5.000–7.000 Kč zůstane investorovi (po odečtení splátky hypotéky) částka 3.314 Kč až 5.314 Kč měsíčně. Za 20 let získá investor z jedné jediné malé investice 790.350–1.275.360 Kč.

V případě, že byste si spořili v penzijním pojištění 1.000 Kč budete mít naspořena za 20 let 240.000 Kč, v případě úložky ve výši 1.500 Kč pak částku 360.000 Kč. V obou případech by státní příspěvek činil 55.200 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že jedna jediná malá investice vám vydělá až 3–4 x víc než penzijní připojištění. A nejen to.

Jestliže tržní hodnota peněz ve penzijním připojištění vlivem inflace neustále klesá, tak tržní hodnota koupené nemovitostí v čase neustále roste.

Trojnásobné až čtyřnásobně větší zhodnocení formou malé bezpečné investice do nemovitostí nemusí být zdaleka konečný výsledek.

V polovině listopadu otevřu kurz pro chytré lidi s názvem „Jak investovat do nemovitostí v době krize“. Na něm se dozvíte 3 další možnosti, jak zvýšit, v některých případech i znásobit příjem z jedné malé investice.

Máte-li zájem dozvědět se víc přihlaste se na stránkách www.tajemstviinvestovani.cz k odběru novinek. Neunikne vám informace o začátku kurzu, a navíc budete mít možnost koupit si kurz v předprodeji za výhodnější cenu.

 • CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH ZE SVĚTA INVESTIC?
 • Nejnovější příspěvky
 • FACEBOOK

  Jak se bránit vysokým úrokům z hypoték?

  Každý rok čeká přibližně 150.000 lidí ukončení fixace úrokové sazby u hypoték a nastavení nové výše úrokových sazeb. Ti, co měli nastavenou splátku hypotéky tzv. na krev teď zažívají krušné chvíle. Skok z cca 2 % úroku na cca 6 % úrok může v některých případech vést až k nucenému prodeji jejich nemovitosti.

  Vyplatí se refinancovat hypotéku v době vysokých úrokových sazeb?

  Určitě se to nevyplatí v prvních letech splácení hypotéky. V té době převážnou část splátky tvoří úroky a jen malou část jistina, kterou se snižuje zadlužení. To znamená, že máte splacenou jen malou část úvěru. V případě, že splácíte hypotéku delší dobu stojí refinancování za zvážení. V rámci nového úvěru budete splácet pouze zůstatek nesplacené části původní hypotéky. Tím by se splátky hypotéky mohly výrazně ponížit i přes zvýšené úroky. Refinancování původní hypotéky nejvíc pomůže těm, kteří si ještě mohou nasmlouvat dlouhou dobu splatnosti a splácení roztáhnout na co nejdelší dobu.

  Pokud máte nesplacenou část úvěru nižší, jak 1 milión můžete využít úvěru na bydlení, bez nutnosti zajistit úvěr zástavním právem. Úroky z těchto úvěrů jen velmi málo přesahují splátku běžné hypotéky. Tím pádem nebude vaše nemovitost zatížena žádným břemenem a můžete ji bez souhlasu banky pronajímat nebo prodat

  Pokud máte nesplacenou část úvěru nižší, jak 1 milión můžete využít úvěru na bydlení, bez nutnosti zajistit úvěr zástavním právem. Úroky z těchto úvěrů jen velmi málo přesahují splátku běžné hypotéky. Tím pádem nebude vaše nemovitost zatížena žádným břemenem a můžete ji bez souhlasu banky pronajímat nebo prodat.

  Vysoké úroky nejsou navždy!

  Jednou z možností, jak částečně eliminovat dlouhodobě vysoké úroky je sjednat fixaci úrokové sazby na kratší dobu, například na 3 roky. Zde je úroková sazba (říjen 2023) aktuálně cca 5,6 % V případě fixace úroků na jeden rok se úroky pohybují kolem 7 %, a to už by tak výhodné být nemuselo. S klesající inflací budou postupně klesat i úroky z hypoték. Za rok by mohl být úrok nižší než dnes. Pokud se nic zvláštního nestane je velká pravděpodobnost, že za tři roky budou úroky někde úplně jinde. Nečekejte žádné skokové snižování úroků. Zvyšování úroků probíhá vždy rychleji než jejich snižování.

  Vyplatí se předčasné splacení hypotéky?

  Na to není jednoznačná odpověď. Rozhodně se nevyplatí těm, kteří dokážou hotovost, kterou mají k dispozici zhodnotit výš, než je zvýšený úrok. Nicméně i v tomto případě je řešením sjednat fixaci úrokové sazby jen na jeden rok.

  Zaplatí úrok na spořícím účtu zvýšené náklady na splátku hypotéky?

  Pro ty, kteří nemají možnost zhodnotit své peníze je v podstatě jedinou možností uložit peníze na spořící účet. Úroky z peněz uložených na spořícím účtu nepokryjí zvýšené náklady na splátku hypotéky, ale aspoň ten rozdíl mezi původní výši splátky a tou nově nastavenou nebude tak velký. Pro rodinné cash flow bude důležité, jak často bude banka připisovat úroky ze spořícího účtu. Pokud je připisuje jednou za delší období budete se muset se zvýšenou splátkou hypotéky po nějaký čas vypořádat z vlastních zdrojů.

  Vyšší úročení spořících účtů také není navždy.

  S klesající inflací budou pochopitelně klesat i úroky na spořících účtech. Je proto důležité stále sledovat, zda spořící účet, na kterém máte svoje peníze uložené je aktuálně ten nejlepší možný. Pokud není přesuňte své peníze do banky, která nabídne lepší podmínky. Pozor na spořící účty, kde si banka účtuje jakékoliv poplatky. Poplatky jsou schopné zlikvidovat nebo minimalizovat úrokový výnos.

  Kdy můžete splatit hypotéku zdarma nebo jen s velmi nízkými náklady?

  Hypotéku můžete částečně nebo úplně splatit kdykoliv, ale banka vám může naúčtovat poplatky. Jsou ale situace, kdy je předčasné splacení hypotéky zcela zdarma. Proto je výhodné vybrat si tu správnou dobu, abyste nemuseli při předčasném splacení hypotéky zaplatit vůbec nic. Takovými případy jsou:
  - Doba, kdy končí fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.
  - Nejpozději do 3 měsíců poté, co vám banka určí novou výši fixace.
  - V případě, že jste se dostali do těžké životní situace, která by ohrozila splácení hypotéky jako je těžká nemoc nebo smrt jednoho z partnerů, kteří hypotéku získali jako spolužadatelé.
  - Při plnění z pojištění.
  - U hypoték s pohyblivou sazbou je možné předčasné splacení kdykoliv
  Tyto podmínky ale platí jen u hypoték uzavřených po 1. prosinci 2016 a pro hypotéky, u kterých po tomto datu došlo k refinancování nebo refixaci.

  Využijte možnost mimořádné splátky.

  Ze zákona máte možnost bez jakýchkoli poplatků každý rok zaplatit až 25 % z celkové výše úvěru. Takovou splátku můžete uhradit vždy 1 měsíc před výročím uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a ušetřit tak na poplatcích za předčasné splacení. Pohlídat si ale musíte výši splátky (aby nepřekročila 25 % z celkové výše půjčky) a už zmíněný termín. Když jakoukoli z těchto podmínek porušíte, banka vám může naúčtovat nutné náklady vzniklé s mimořádnou splátkou.

  Jak to bude po přijetí vládní novely zákona?

  Než nastane platnost novely zákona o spotřebitelském úvěru bude předčasné splacení nebo refinancování hypotéky, tak jako dosud, zatíženo jen velmi malými náklady. Novela zákona podmínky předčasného splacení výrazně prodražuje. Předpokládané náklady na předčasné splacení nebo refinancování hypotéky jinou bankou by se měly pohybovat v rozmezí až do výše do 2 %. To už není úplně zanedbatelná částka.

  Ještě sice není jisté, v jaké podobě bude vládní novela zákona přijata, ale předpokládá se rozšíření situací, kdy bude možné hypotéku splatit bez sankce. Jednou z nich by byl rozvod a druhou prodej nemovitosti nejméně po dvou letech od jejího koupení.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  Kdy můžete splatit hypotéku zdarma
  V souvislosti s připravovanou novelou zákona se mnoho lidí zajímá o možnost předčasného splacení hypotéky. Hypotéku můžete splatit kdykoliv, ale banka vám může naúčtovat některé poplatky. Jsou ale situace, kdy je předčasné splacení hypotéky zcela zdarma. Proto je výhodné vybrat si tu správnou dobu, abyste nemuseli při předčasném splacení hypotéky zaplatit vůbec nic. Takovými případy jsou:
  - Doba, kdy končí fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.
  - Nejpozději do 3 měsíců poté, co vám banka určí novou výši fixace.
  - V případě, že jste se dostali do těžké životní situace, která by ohrozila splácení hypotéky jako je těžká nemoc nebo smrt jednoho z partnerů, kteří hypotéku získali jako spolužadatelé.
  - Při plnění z pojištění.
  - U hypoték s pohyblivou sazbou je možné předčasné splacení kdykoliv
  Tyto podmínky ale platí jen u hypoték uzavřených po 1. prosinci 2016 a pro hypotéky, u kterých po tomto datu došlo k refinancování nebo refixaci.
  Využijte možnost mimořádné splátky
  Ze zákona máte možnost bez jakýchkoli poplatků každý rok zaplatit až 25 % z celkové výše úvěru. Takovou splátku můžete uhradit vždy 1 měsíc před výročím uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a ušetřit tak na poplatcích za předčasné splacení. Pohlídat si ale musíte výši splátky (aby nepřekročila 25 % z celkové výše půjčky) a už zmíněný termín. Když jakoukoli z těchto podmínek porušíte, banka vám může naúčtovat nutné náklady vzniklé s mimořádnou splátkou.
  Jak to bude po přijetí vládní novely zákona
  I když ještě není jisté, v jaké podobě bude vládní novela zákona přijata předpokládá se, že by se okruh těchto situací měl ještě rozšířil ještě o další dvě možnosti. Jednou z nich by byl rozvod a druhou prodej nemovitosti nejméně po dvou letech od jejího koupení
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  NEPLATÍTE ZBYTEČNĚ DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ?

  Prodáváte nemovitost a nevíte, zda budete platit daň z příjmů? Dovolte mi malou rekapitulaci, kdy jste od daně z příjmů při prodeji, jako fyzická osoba (nepodnikatel), osvobozeni.
  1. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 5 let a nabyli jste ji do 31.12.2020.
  ANEBO
  2. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 10 let a nabyli jste ji po 1.1.2021.
  ANEBO
  3. Máte v nemovitosti bydliště nejméně 2 roky před podpisem kupní smlouvy (pozor – bydliště není trvalý pobyt – to je jen jeden z možných důkazů bydliště).
  ANEBO
  4. Za příjem z prodeje (celou částku, kterou dostanete) si uspokojíte svoji bytovou potřebu. Čili pořídíte něco nové, něco opravíte, zmodernizujete apod. Utratit peníze musíte nejpozději v roce následujícím po roce, kdy jste obdrželi kupní cenu. Jen pozor, pokud to budete utrácet příští rok, je nezbytné tento příjem zahrnout do letošního daňového přiznání. Částka obdržená z prodeje nemovitosti se musí opravdu CELÁ využít na uspokojení bytové potřeby. FÚ zde nezohledňuje zaplacení hypotečního ani jiného úvěru. Tedy pokud prodáte nemovitost za 4 mil. a z té částky zaplatíte např. 2 mil. hypotéku, přesto musíte utratit 4 mil. a ne pouze ten rozdíl, jinak Vás to nechají dodanit až 3 roky zpětně…samozřejmě i se sankcema.

  A pokud jste něco nabyli dědictvím či darem, a nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek? Tak si prostě najdete znalce, který Vám udělá odborný posudek ke dni nabytí a tu cenu si odečtete od ceny prodejní. Zní to jednoduše, ale úřady ročně doměří nešťastníkům desítky milionů, tak bacha na to !
  P.S. Ještě doplnění. Pokud jste osvobození a příjem z prodeje překročí částku 5 mil. Kč musíte oznámit FÚ. Formulář oznámení najdete na daňovém portálu. Jo, a pokuta za neozjámění je 10 %.
  Zdroj: Ing. Mirek Jonáš Realitní a vzdělávací institut
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  BYDLENÍ PRO MLADÉ BUDE DOSTUPNĚJŠÍ, ALE JEN PRO TY PŘIPRAVENÉ.
  Podle vyjádření celé řady odborníků z realitní oblasti a finančních poradců je velmi pravděpodobné, že příští rok bude mimořádná příležitost, kdy bude mít mnoho mladých lidí jedinečnou možnost koupit vlastní bydlení. Nasvědčují tomu, jak klesající ceny nemovitostí, které v některých lokalitách klesly až o 25 % tak také klesající úrokové sazby u hypoték. Jejich výraznější pokles se ale čeká až v druhé polovině roku 2024 v závislosti na výši inflace. Tu se také daří snižovat i když inflační cíl ČNB ve výši 2 % je ještě hodně daleko. Kdo trefí ten správný okamžik, kdy ceny nemovitostí i úroky budou nejníž vyhraje jackpot a ušetří obrovské peníze. Připraveni budou ti, kteří budou mít vysokou bonitu, připravenou akontaci (část kupní ceny, kterou musí mít kupující v hotovostgi) ve výši 10 % do 36 let a 20 % nad 36 let a vybranou nemovitost s odpovídající hodnotou. Bonita se dá průběžně vylepšit a na získání dostatečné hotovosti mají mladí lidé cca rok. KDO TUTO PŘÍLEŽITOST PROŠVIHNE MÁ VELKOU SMŮLU A ZAPLATÍ STRAŠNĚ MOC PENĚZ NAVÍC, POKUD VŮBEC BUDE MÍT NĚJAKOU ŠANCI HYPOTÉKU ZÍSKAT. Chcete-li mít podrobný manuál, jak se připravit na to abyste si mohli koupit nemovitost, tak napište svůj e-mailový kontakt do zprávy. K dispozici bude v průběhu října. Ještě čekáme co vláda vymyslí v rámci úsporného balíčku.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku