Penzijní spoření vás nezachrání

‚‚Příspěvek zaměstnavatele pro zaměstnance na penzijní pojištění a životní pojištění může za jeden rok činit v součtu až 50.000 Kč. Realitou zůstává, že průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele je 900 Kč, což znamená, že zaměstnanec dostane ročně 10.800 Kč.‘‘

Tento článek je zvláštní – není pro každého. Napsal jsem ho výhradně pro chytré lidi. Tím teď nemyslím ty, kteří získali akademický titul nebo jsou ve významné funkci. Mám na mysli všechny ty chytré lidi, kteří vědí, že o jejich budoucnost se nikdo nepostará tak dobře jak oni sami. 

Než se do něj začtete, mám pro vás dvě důležité informace. První informací je fakt, že za posledních 100 let odcházel člověk do důchodu vždy za jiných důchodových podmínek, než v jakých se narodil. To v podstatě znamená, že spoléhat na podmínky důchodové zajištění ve vašem mládí by bylo přinejmenším neprozřetelné. Asi stejně tak neprozřetelné jako spoléhat se na důchodovou politiku státu obecně. Ale k tomu se ještě dostaneme.

V textu budu mnohokrát pracovat s tím, že je něco průměrné – mzda, důchod atdMnohé z vás údaje o průměrné mzdě či průměrném důchodu můžou naštvat, protože vaše příjmy nedosahují na uvedené průměrné hodnoty. Je-li něco průměrné tak to znamená, že 1/3 má víc než průměr a 2/3 méně.

Jak vyplývá z již ze samotného názvu, penzijní připojištění je určeno především na zabezpečení ve stáří. Proto své peníze získáte až v 60 letech věku. Pokud uzavřete penzijní připojištění po 55 letech, tak dokonce později. Protože minimální doba trvání, abyste neztratili nárok na státní příspěvek, je 5 let.

Jak dlouho si Češi užívají důchod

Často můžete slyšet, jak mnozí říkají, že se důchodu nedožijí. Statistika na to má úplně jiný názor. Od roku 1992 (resp. z průměru let 1992 a 1993) došlo v rámci ČR ke zvýšení střední délky života u můžu o 6,96 roku u žen 5,41 roku. Aktuální střední délka dožití je u mužů 76 let a u žen 82 let. Důchodu si tedy užijeme až dost.

Kolik lidí myslí na své zajištění v důchodu (údaje jsou platné k 30. 6. 2019)

V systému důchodového pojištění je zapojeno 3 408 671 účastníků a v systému důchodového připojištění 1 047 982 účastníků. 4,5 miliónu lidí se rozhodl pro své zabezpečení něco udělat.

Spoří a mají pocit, že udělali vše potřebné pro své zajištění na důchod. Záhy si ukážeme, že je to obrovský omyl, který už ale v důchodu nejde napravit.

Kolik si lidé spoří na důchod?

V systému důchodové pojištění (původní systém) je průměrná výše příspěvku účastníka 710 Kč. V systému důchodového připojištění jsou průměrné příspěvky vyšší. Zde jsou aktuálně vklady v průměrné výši 782 Kč. Tomu odpovídá státní příspěvek ve výši 132 Kč respektive 160 Kč. Maximální státní příspěvek je 230 Kč. Ten získá každý, kdo spoří částku 1000 Kč a vyšší.

Bude to stačit na pohodlný důchod?

Předpokládejme, že délka vašeho důchodu bude 25 let. V lednu 2020 byl průměrný důchod 14.400 Kč. Pokud si vystačíte s 20.000 Kč měli byste uspořit nejméně 1 680 000 Kč. Ve skutečnosti lidé naspoří jen asi pětinu této částky.

Příspěvek zaměstnavatele může být až 50.000. Kč – dostáváte ho?

Oblíbeným bonusem pro zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění. Výhodou tohoto příspěvku je, že zaměstnavatel ani zaměstnanec z něj neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Příspěvek zaměstnavatele pro zaměstnance na penzijní pojištění a životní pojištění může za jeden rok činit v součtu až 50.000 Kč. Realitou zůstává, že průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele je 900 Kč, což znamená, že zaměstnanec dostane ročně 10.800 Kč. 

Jak dosáhnout maximálního příspěvku? Vyjednejte si v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě vyšší příspěvek na doplňkové připojištění.

Budete-li zaměstnancem své vlastní firmy, tak si jistě vyplatíte celou částku. Můžete také zaměstnat členy své rodiny. Komu jinému víc věřit než vlastní rodině. I když členy své rodiny zaměstnáte jen na částečný úvazek příspěvek na důchodové připojištění můžete vyplatit v plné výši. Za 20 let si tak každý člen vaší rodiny může přijít na rovný milión. 

Až potud je všechno v pořádku a může se zdát, že založení penzijního připojištění je nejlepší věc, kterou můžete pro svoje zajištění na stáří udělat. Co se zdá je sen a teď je čas abychom se z něj co nejdřív probudili.

Nejdříve se můžeme podívat na to, jak je stát štědrý ke svým seniorům

Vláda vloni zvýšila důchod průměrně o 900 Kč. Od příštího roku by měli důchodci dostat přidáno průměrně dalších 839 Kč. Přestože to na první pohled mohlo vypadat, že se o nejvyšší růst penzí zasloužily poslední vlády v čele s Andrejem Babišem (jako ministrem financí a premiérem), z porovnání k průměrné hrubé mzdě vyplývá, že současný růst by měl být ještě vyšší, aby si přinejmenším udržel stejný podíl k průměrné mzdě jako za předchozích vlád.

V roce 2013 činil průměrný důchod 43,8 % hrubé mzdy. Doznívala krize a ministrem financí byl mnohými nenáviděný Miroslav Kalousek. Za současné vlády v roce 2019 činil průměrný důchod 40,73 % hrubé mzdy. Tedy žádné zvýšení, ale pokles o více jak 3 %.

To stejné platí také u poměru mezi HDP a vyplacenými důchody. V roce 2012, kdy vládnul státní kase Miroslav Kalousek bylo na důchody vyplaceno 9,4 % HDP. V roce 2018, kdy byl správcem stání pokladny Andrej Babiš, to bylo už jen 8,1 % HDP.

Vláda sice neustále mluví o tom, jak je nutné postarat se o seniory, ale ve skutečnosti jim ze společného krajíce vyplácí stále menší a menší podíl. Co se na tom dá změnit? Pouze výměna vlády, která nebude jen slibovat, ale bude své sliby plnit.

Co se děje s penězi na účtu penzijního připojištění?

Pokud by byla 3% inflace, tak by tržní hodnota splátky ve výši 1.500 Kč byla po 20 letech na účtu penzijního připojištění cca 830 Kč. Co to znamená? Na peníze uložené na účtu penzijního připojištění působí inflace. Stejně jako na kterékoliv jiné peníze. Jejich hodnota stále klesá. Čím déle budou vaše peníze ležet na účtu penzijního připojištění tím déle na ně bude inflace působit a tím více je znehodnotí.

Jak penzijní fondy zhodnocují peníze svých klientů?

Rok 2019 byl pro konzervativní účastnické fondy pozitivní. Na rozdíl od roku 2018 žádný z nich neskončil ve ztrátě a průměrné zhodnocení dosáhlo 1,5 %. Dynamické fondy měly větší zhodnocení. To sebou ale také přináší větší riziko. Zvláště v dnešní turbulentní době.

Zhodnocení povinných konzervativních fondů v roce 2019
FondRoční zhodnocení (%)Zhodnocení od vzniku fondu (%)
ČSOB Povinný konzervativní ÚF2,155,06
AXA Povinný konzervativní ÚF1,22,73
CONSEQ Povinný konzervativní ÚF1,472,19
ČS Povinný konzervativní ÚF2,594,45
ALLIANZ Povinný konzervativní ÚF2,244,89
NN Povinný konzervativní ÚF1,261,47
KB Povinný konzervativní ÚF1,490,96
ČP Povinný konzervativní ÚF1,445,05

Co může udělat chytrý člověk?

Například to, že přestane spořit a začne investovat. Opatrně, tak aby o investované prostředky nepřišel a měl je vždy pod svou kontrolou. Nejvhodnější investicí pro tyto účely je nákup investiční nemovitosti. Nebude vkládat peníze do penzijní spoření a bude si je v první fázi pouze odkládat stranou. Ti, kteří nemají dostatek disciplíny si založí na 6 let stavební spoření, které jim vložené prostředky mírně zhodnotí. Disciplinovaní a aktivní investoři si peníze uloží stranou. 

Samozřejmě si nekoupíte nejdražší byt v okolí. Najdete si malý byt v ceně za cca 500.000 Kč v méně exponovaných lokalitách. Jednu část kupní ceny (100.000 Kč= 20 %) uhradíte v hotovosti z naspořených peněz. Druhou část (400.000 Kč = 80 %) zaplatíte prostřednictvím hypotéky. Abyste si naspořili 20 % kupní ceny (100.000 Kč) musíte 8,3 roku spořit 1000 Kč měsíčně nebo 5,5 roku 1.500 Kč/měsíc. Kratší doba domácího spoření je mnohem výhodnější, protože vám peníze začnou mnohem rychleji vydělávat.

Splátka hypotéky ve výši 400.000 Kč na 30 let s tříprocentním úrokem (aktuálně se dá sehnat hypotéka kolem 2 %) je 1.686 Kč. Vezmeme-li nájemné v rozmezí 5.000–7.000 Kč zůstane investorovi (po odečtení splátky hypotéky) částka 3.314 Kč až 5.314 Kč měsíčně. Za 20 let získá investor z jedné jediné malé investice 790.350–1.275.360 Kč.

V případě, že byste si spořili v penzijním pojištění 1.000 Kč budete mít naspořena za 20 let 240.000 Kč, v případě úložky ve výši 1.500 Kč pak částku 360.000 Kč. V obou případech by státní příspěvek činil 55.200 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že jedna jediná malá investice vám vydělá až 3–4 x víc než penzijní připojištění. A nejen to.

Jestliže tržní hodnota peněz ve penzijním připojištění vlivem inflace neustále klesá, tak tržní hodnota koupené nemovitostí v čase neustále roste.

Trojnásobné až čtyřnásobně větší zhodnocení formou malé bezpečné investice do nemovitostí nemusí být zdaleka konečný výsledek.

V polovině listopadu otevřu kurz pro chytré lidi s názvem „Jak investovat do nemovitostí v době krize“. Na něm se dozvíte 3 další možnosti, jak zvýšit, v některých případech i znásobit příjem z jedné malé investice.

Máte-li zájem dozvědět se víc přihlaste se na stránkách www.tajemstviinvestovani.cz k odběru novinek. Neunikne vám informace o začátku kurzu, a navíc budete mít možnost koupit si kurz v předprodeji za výhodnější cenu.