Pokuta za pozdní přiznání k dani z nemovitostí může být větší jak samotná daň

Blíží se konec ledna, a to je nejzazší termín, kdy se můžete podat daňové přiznání k platbě daně z nemovitostí u nemovitostí, které jste si koupili v roce 2021. Stejný termín platí i pro odhlášení daně z nemovitostí u nemovitostí, které jste v roce 2021 prodali. Kdo nemovitost koupil a současně také prodal v roce 2021 nemusí platit žádnou daň z nemovitosti.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají všichni, kdo v roce 2021 koupili do vlastnictví stavbu, byt, pozemek, nebo i nebytovou jednotku. Do 31. 1. musí nahlásit změnu finančnímu úřadu také ti, co nemovitost darovali nebo jiným způsobem pozbyli. Daňové přiznání neodevzdávají poplatníci, kteří ho podali v uplynulých letech a v mezičase nedošlo u jejich nemovitosti k žádné změně.

Naproti tomu musí daňové přiznání podat také ti vlastníci nemovitostí, kteří v minulém roce provedli přístavbu k již nahlášené nemovitosti nebo naopak něco odbourali. Dochází totiž ke změně ve výměře nemovitosti z které se vypočítává výše daně. Pokud došlo při digitalizaci pozemku ke změně výměry nemovitostí, tak je třeba i tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu. Pro úplnost je třeba také dodat, že předmětem daně z nemovitostí je i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná. Pozor, případná pokuta za nedodržení termínu může být vyšší, jak samotná daň.

Finanční správa radí poplatníkům, kteří prodali v daném kraji všechny své nemovitosti, aby o této skutečnosti podali na příslušný finanční úřad písemným oznámením.

Daň z nemovitostí, kterou finanční úřad následně vyměří musí vlastník nemovitosti zaplatit nejpozději do 31. května 2022. Upozornění na zaplacení přijde poplatníkům složenkou, do mailu nebo do datové schránky, podle toho o jaký způsob upozornění u finančního úřadu požádali.