Předčasné splacení úvěru bez strachu z drsných sankcí?

Od prosince 2016 vstoupí v účinnost Zákon o spotřebitelském úvěru, č. 257/2016 Sb. Nejdůležitější změnou je možnost předčasně splatit úvěr.

V § 117 odst. 1 zákona se říká, že: „Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela, nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě, má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.“ To se bude týkat i hypoték. V takovém případě, si může banka účtovat jen vzniklé náklady.

Pokud dlužník prodá nemovitost, která byla pořízena díky hypotéce, nesmí banka požadovat částku vyšší, než ono 1 % z celkové výše hypotéky maximálně však 50.000 Kč. Zároveň platí to, že náklady nesmí přesáhnout výši úroků, které by dlužník zaplatil do konce trvání fixace úvěru na bydlení.