Proč nemůžu investovat?

Businessman watering a plant that produces money

Kolem investování do nemovitostí se během času vytvořila spousta mýtů a fám, které v mnoho ohledech zdeformovaly pohled na tento druh investování. Ať už v tom dobrém, nebo špatném slova smyslu.

Jak se zabezpečit investicemi do nemovitostí, si můžete přečíst v mnoha geniálních knihách Roberta Kiyosakiho, který více než na nemovitostech vydělal prodejem svých knih. Jeho návody na investování se bohužel odehrávají ve zcela jiném právním a daňovém systému. Proto jejich aplikace v našem prostředí je ve většině případů velmi obtížná, nebo zcela nemožná.

Při investování do nemovitostí jde o peníze. O velké peníze. O vaše peníze. Je proto třeba postupovat opatrně. Před každým rozhodnutím je nutné získat maximum dostupných informací pro objektivní rozhodnutí. Není zde místo na emoce, na hazard ani na charitu. Pokud chcete hazardovat, zajděte si do kasina. Pokud chcete působit v charitě, pošlete příspěvek na Armádu spásy, Fond ohrožených dětí nebo jinou obdobnou organizaci s vědomím, že to co dělají, má smysl. Investování do nemovitostí je dlouhodobá, cílevědomá, promyšlená činnost. Pokud ji takto budete brát, můžete spolehlivě zabezpečit sebe, svoji rodinu a své děti.

Všechno v životě děláme jednou poprvé. Je proto mnoho věcí, o kterých dopředu nikdy nemůžete říci, jak dopadnou. Nikdo například není schopen naplánovat, jak vám dopadne manželství, které se chystáte uzavřít. Přesto se do něj každoročně vrhají tisíce lidí. V okamžiku, kdy jsme zamilovaní, tak nevnímáme hrozivou statistiku, která říká, že 50 % manželství se rozpadne. Tak vysoké riziko vás při investování do nemovitostí rozhodně nečeká.

Proč mnoho lidí považuje investování do nemovitostí za oblast, která se jich netýká? Ve většině případů je to díky naprosto neodůvodněným obavám a strachu získaných z tisku a dalších médií. Pro novináře je mnohem zajímavější psát o tom, jak někdo někoho podvedl při prodeji nemovitosti, než popisovat statisíce bezproblémových převodů nemovitostí, které probíhají dnes a denně. Na tom už nic tak senzačního není.

První mýtus:
Kdo není bohatý, nemůže investovat do nemovitostí
Mezi lidmi je nejvíce zakořeněným mýtem názor, že investovat do nemovitostí mohou jen lidé, kteří mají hodně peněz. V České republice je nákup nemovitostí ve více jak 95 % případů financován s využitím účelových úvěrů (hypoték a úvěrů ze stavebního spoření). Na koupi nemovitostí dosáhne skoro každý, kdo má jen trochu slušné, pravidelné příjmy a nepronásledují jej exekutoři. Pro rozjezd vašeho investování stačí i prostředky naspořené v rámci stavebního spoření. Stejně tak lze k investování spojit finanční prostředky celé rodiny, nebo několika investorů.
Nemusíte mít velkou finanční hotovost, stačí pravidelný příjem.

Hotové peníze jsou samozřejmě velkou výhodou, nikoliv však nutnou podmínkou. V každém případě zvyšují zisk, protože nemusíte část inkasovaných peněz odvádět na splátky úvěru.

Druhý mýtus:
Nejlepší investicí je koupě nemovitosti pro vlastní bydlení
Nejlepší investicí je koupě nemovitosti pro vlastní bydlení, která je jedním z dalších velmi rozšířených fám a je vtloukána lidem do hlavy. Investicí ale je stav, kdy nám investované finanční prostředky peníze přináší, nikoli ubírají, jak je tomu v případě nemovitosti pro vlastní bydlení. Vlastní bydlení je černá díra, ve které budou po celý váš život mizet další a další peníze spojené s jejími opravami, údržbou a provozem. Taková investice žádné peníze nevydělá. Maximálně Vám ušetří ty, které by v případě nájemního bydlení bylo třeba platit na úhradu nájemného.

Třetí mýtus:
Rychlé zbohatnutí
Jak už bylo řečeno v úvodu této knihy, investice do nemovitostí patří mezi konzervativní způsoby investování. Je jistě možné v jednotlivých případech dobře koupit a výhodně prodat. Jak ale ukazuje dlouholetá praxe, tak si mnoho investorů nedokáže spočítat všechny náklady. Náklady jsou v mnoha případech větší, než si plánovali. Navíc většina investorů odhaduje velmi optimisticky prodejní cenu, za kterou chce v budoucnu získanou nemovitost prodat. Výsledná cena ale bývá často nižší, než investor předpokládá. Následkem toho je, že investor příliš dlouho lpí na nereálné ceně a prodej takové nemovitosti se následně neúměrně natahuje. Když k tomu přidáme daňové zatížení ve výši 19–23 %, tak zjistíme, že původně dobře vypadající investice tak skvělá není.

Čtvrtý mýtus:
Nemám přístup k dobrým investičním příležitostem
Většina lidí už dopředu ví, jak věci nebudou fungovat. Pokud mezi ně patříte, tak nemá význam, abyste v tomto oboru vůbec začínali. Možná ani v žádném jiném. Někdo hledá důvody, proč to či ono nejde, někdo hledá způsoby, jak problém vyřešit. Tento rozdílný přístup k životu je také jedním z důvodů, který rozděluje lidi na bohaté a chudé. Jinými slovy, kdo chce, ten si příležitost najde, protože příležitosti jsou na každém kroku. Je třeba si uvědomit, že každá nemovitost může být, za určitých okolností, zajímavou investicí. Záleží jen na úhlu pohledu. S investičními příležitostmi je to jako s pečenými holuby, co létají do pusy. Funguje to jen v pohádkách. V reálném životě najdete dobré příležitosti, jen když je budete hledat.

Připomíná mi to situaci, kdy muž potká na ulici krásnou ženu. Osloví ji a ona ho odmítne. S ním to tak zamává, že už to nikdy v životě nezkusí. Pokud zkusíte získat první nemovitost, která se vám bude líbit, a nepovede se to, tak neztrácejte odvahu. Nebyla ta správná. Byl by to zázrak, kdyby se to povedlo napoprvé. Stejně tak jako s tou krásnou ženou na ulici. Když to zkusíte 10–50 krát nebo 100 krát, tak zcela určitě najdete vhodnou investiční příležitost (nebo i krásnou ženu, či muže). Otázkou je, zda potřebujete krásnou ženu/muže a krásnou nemovitost? Krása štěstí nepřináší. U partnerů, stejně jako u nemovitostí.

Pátý mýtus:
Musím mít mnoho znalostí/dovedností, abych byl úspěšný
Na znalosti jsou odborníci (právníci, realitní makléři, finanční poradci, stavební firmy). Čím více budete do problematiky investování vnikat, tím méně je budete potřebovat. Všichni, kdo v obchodu s nemovitostmi začínali, jednou stáli na začátku a museli se k úspěchu prokousat kousek po kousku. Nikdo učený z nebe nespadl. Máte-li odborné znalosti ze stavebnictví, práva či ekonomiky může to být výhoda, ale není to záruka úspěchu. Je mnoho stavařů, právníků a ekonomů, kteří si správnou investiční nemovitost nikdy nekoupili. Ve většině případů stačí selský rozum a znalost základních početních úkonů.

Pokud vládnete řemeslnými dovednostmi, je to velký bonus navíc. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že nejlepšími investory by mohli být zedníci. Jaká je ale skutečnost? Přestože je mnoho lidí potřebuje a po jejich práci je velká poprávka, tak většina z nich nikdy neinvestovala a jdou do penze sedření s nízkým důchodem. Co to znamená? Není to ani tak o šikovných rukou, jako o šikovné hlavě a investorském myšlení.

Šestý mýtus:
Je nutné být dobrým obchodníkem
Pokud máte zkušenosti z jiných druhů obchodování, může to být určitá výhoda, ale ani obchodní dovednosti nejsou nutnými podmínkami. Když si podrobně pročtete metody popsané v této knize, zjistíte, že je naprosto bezvýznamné, za jakou cenu je ta která nemovitost nabízena. Ve většině případů jde pouze o utkvělou představu majitele o tom, kolik by měl dostat za svoji nemovitost. Dobrý realitní investor nenaplňuje představy prodávajícího ale svoje. Představy prodávajících nejsou založeny na aktuálním finančním toku, který může prodávaná nemovitost generovat. Na vyjednávacích schůzkách tak jen prezentují svoje virtuální představy, které při střetnutí s poptávkou dostávají povážlivou trhlinu. Cena požadovaná v inzerci realitních kanceláři, tak bývá dosažena jen u nemovitostí na velmi lukrativních místech. U drtivé většiny ostatních nemovitostí je finální cena o 5–15 % menší. U mnoha dalších pak může být nižší i o 30–50 %!

Sedmý mýtus:
Rád bych investoval do nemovitostí, ale nemám na to čas
Většina lidí tuší, že by investování mohlo být cestou k finanční svobodě. Chtějí investovat. Chtění je ale vždy jen chtění a nebude ničím jiným, dokud neuděláte první krok. Potkávám mnoho lidí, kteří říkají, že se zajímají o investování do nemovitostí, ale opravdu jen velmi málo z nich s tím skutečně začne. Ještě menší procento z nich v této oblasti vydrží. V tomto případě pro Vás nemám dobrou zprávu. Jakékoliv investování chce čas. Nemůžete dostávat něco za nic. První, co musíte dát vy, je váš čas. Čím víc ho dáte, tím víc se vám vrátí.

Osmý mýtus:
Jsem na investování moc mladý nebo moc starý
Jsem skutečně hluboce přesvědčen, že investování je záležitostí pro všechny věkové skupiny. Jen možnosti a způsoby jsou jiné. Z nich potom vychází odlišné investiční strategie. Jistá je jedna věc. Čím dříve začnete, tím lepších výsledků dosáhnete. Ideální začátek je hned po narození. To je velká výzva pro rodiče. Investování mého syna začalo v době, kdy byl v mateřské škole. Ještě ani nevěděl, že bude investorem. Musím říci, že v té době jsem to nevěděl ani já. Na druhou stranu mnoho našich investorů jsou důchodci. Dokonce jsou mezi nimi i tací, kteří investují peníze, které mají odložené tzv. na pohřeb. Než k němu dojde, tak jim ještě dokážou vydělat nějakou korunku na přilepšení.

Devátý mýtus:
Je blbá doba na investování
Před několika lety jsem četl článek jednoho investora, který děkoval za finanční krizi a přál si další. Pro většinu z nás naprosto nepochopitelná věc. Tento kreativní investor vydělával v době krize několikanásobně víc, jak v dobách prosperity. Existuje tedy vůbec nějaká blbá doba na investování? Jediná blbá doba, která skutečně existuje, je ta, kterou máme ve vlastní hlavě. Každá doba přináší své příležitosti. Je jen na nás dokázat je rozeznat a využít ve svůj prospěch.

Desátý mýtus?
Už mě žádný další mýtus nenapadá, ale v hlavách lidí se stále rodí ty nejrůznější překážky, proč to, či ono nejde. Faktem je, že tou skutečnou překážkou, proč se lidé bojí investovat, jsou nejrůznější strachy či obavy, které se rodí v jejich vlastních hlavách. K tomu se často přidává špatný vztah k penězům. Domnívají se, že hodně peněz mají jen darebáci a Bůh ví, jak k nim přišli. Je to jistá forma duševní lenosti, která jim brání v tom, aby měli dostatek finančních prostředků pro svůj spokojený život, nikoliv okolnosti sami.

 • CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH ZE SVĚTA INVESTIC?
 • Nejnovější příspěvky
 • FACEBOOK

  Jak se bránit vysokým úrokům z hypoték?

  Každý rok čeká přibližně 150.000 lidí ukončení fixace úrokové sazby u hypoték a nastavení nové výše úrokových sazeb. Ti, co měli nastavenou splátku hypotéky tzv. na krev teď zažívají krušné chvíle. Skok z cca 2 % úroku na cca 6 % úrok může v některých případech vést až k nucenému prodeji jejich nemovitosti.

  Vyplatí se refinancovat hypotéku v době vysokých úrokových sazeb?

  Určitě se to nevyplatí v prvních letech splácení hypotéky. V té době převážnou část splátky tvoří úroky a jen malou část jistina, kterou se snižuje zadlužení. To znamená, že máte splacenou jen malou část úvěru. V případě, že splácíte hypotéku delší dobu stojí refinancování za zvážení. V rámci nového úvěru budete splácet pouze zůstatek nesplacené části původní hypotéky. Tím by se splátky hypotéky mohly výrazně ponížit i přes zvýšené úroky. Refinancování původní hypotéky nejvíc pomůže těm, kteří si ještě mohou nasmlouvat dlouhou dobu splatnosti a splácení roztáhnout na co nejdelší dobu.

  Pokud máte nesplacenou část úvěru nižší, jak 1 milión můžete využít úvěru na bydlení, bez nutnosti zajistit úvěr zástavním právem. Úroky z těchto úvěrů jen velmi málo přesahují splátku běžné hypotéky. Tím pádem nebude vaše nemovitost zatížena žádným břemenem a můžete ji bez souhlasu banky pronajímat nebo prodat

  Pokud máte nesplacenou část úvěru nižší, jak 1 milión můžete využít úvěru na bydlení, bez nutnosti zajistit úvěr zástavním právem. Úroky z těchto úvěrů jen velmi málo přesahují splátku běžné hypotéky. Tím pádem nebude vaše nemovitost zatížena žádným břemenem a můžete ji bez souhlasu banky pronajímat nebo prodat.

  Vysoké úroky nejsou navždy!

  Jednou z možností, jak částečně eliminovat dlouhodobě vysoké úroky je sjednat fixaci úrokové sazby na kratší dobu, například na 3 roky. Zde je úroková sazba (říjen 2023) aktuálně cca 5,6 % V případě fixace úroků na jeden rok se úroky pohybují kolem 7 %, a to už by tak výhodné být nemuselo. S klesající inflací budou postupně klesat i úroky z hypoték. Za rok by mohl být úrok nižší než dnes. Pokud se nic zvláštního nestane je velká pravděpodobnost, že za tři roky budou úroky někde úplně jinde. Nečekejte žádné skokové snižování úroků. Zvyšování úroků probíhá vždy rychleji než jejich snižování.

  Vyplatí se předčasné splacení hypotéky?

  Na to není jednoznačná odpověď. Rozhodně se nevyplatí těm, kteří dokážou hotovost, kterou mají k dispozici zhodnotit výš, než je zvýšený úrok. Nicméně i v tomto případě je řešením sjednat fixaci úrokové sazby jen na jeden rok.

  Zaplatí úrok na spořícím účtu zvýšené náklady na splátku hypotéky?

  Pro ty, kteří nemají možnost zhodnotit své peníze je v podstatě jedinou možností uložit peníze na spořící účet. Úroky z peněz uložených na spořícím účtu nepokryjí zvýšené náklady na splátku hypotéky, ale aspoň ten rozdíl mezi původní výši splátky a tou nově nastavenou nebude tak velký. Pro rodinné cash flow bude důležité, jak často bude banka připisovat úroky ze spořícího účtu. Pokud je připisuje jednou za delší období budete se muset se zvýšenou splátkou hypotéky po nějaký čas vypořádat z vlastních zdrojů.

  Vyšší úročení spořících účtů také není navždy.

  S klesající inflací budou pochopitelně klesat i úroky na spořících účtech. Je proto důležité stále sledovat, zda spořící účet, na kterém máte svoje peníze uložené je aktuálně ten nejlepší možný. Pokud není přesuňte své peníze do banky, která nabídne lepší podmínky. Pozor na spořící účty, kde si banka účtuje jakékoliv poplatky. Poplatky jsou schopné zlikvidovat nebo minimalizovat úrokový výnos.

  Kdy můžete splatit hypotéku zdarma nebo jen s velmi nízkými náklady?

  Hypotéku můžete částečně nebo úplně splatit kdykoliv, ale banka vám může naúčtovat poplatky. Jsou ale situace, kdy je předčasné splacení hypotéky zcela zdarma. Proto je výhodné vybrat si tu správnou dobu, abyste nemuseli při předčasném splacení hypotéky zaplatit vůbec nic. Takovými případy jsou:
  - Doba, kdy končí fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.
  - Nejpozději do 3 měsíců poté, co vám banka určí novou výši fixace.
  - V případě, že jste se dostali do těžké životní situace, která by ohrozila splácení hypotéky jako je těžká nemoc nebo smrt jednoho z partnerů, kteří hypotéku získali jako spolužadatelé.
  - Při plnění z pojištění.
  - U hypoték s pohyblivou sazbou je možné předčasné splacení kdykoliv
  Tyto podmínky ale platí jen u hypoték uzavřených po 1. prosinci 2016 a pro hypotéky, u kterých po tomto datu došlo k refinancování nebo refixaci.

  Využijte možnost mimořádné splátky.

  Ze zákona máte možnost bez jakýchkoli poplatků každý rok zaplatit až 25 % z celkové výše úvěru. Takovou splátku můžete uhradit vždy 1 měsíc před výročím uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a ušetřit tak na poplatcích za předčasné splacení. Pohlídat si ale musíte výši splátky (aby nepřekročila 25 % z celkové výše půjčky) a už zmíněný termín. Když jakoukoli z těchto podmínek porušíte, banka vám může naúčtovat nutné náklady vzniklé s mimořádnou splátkou.

  Jak to bude po přijetí vládní novely zákona?

  Než nastane platnost novely zákona o spotřebitelském úvěru bude předčasné splacení nebo refinancování hypotéky, tak jako dosud, zatíženo jen velmi malými náklady. Novela zákona podmínky předčasného splacení výrazně prodražuje. Předpokládané náklady na předčasné splacení nebo refinancování hypotéky jinou bankou by se měly pohybovat v rozmezí až do výše do 2 %. To už není úplně zanedbatelná částka.

  Ještě sice není jisté, v jaké podobě bude vládní novela zákona přijata, ale předpokládá se rozšíření situací, kdy bude možné hypotéku splatit bez sankce. Jednou z nich by byl rozvod a druhou prodej nemovitosti nejméně po dvou letech od jejího koupení.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  Kdy můžete splatit hypotéku zdarma
  V souvislosti s připravovanou novelou zákona se mnoho lidí zajímá o možnost předčasného splacení hypotéky. Hypotéku můžete splatit kdykoliv, ale banka vám může naúčtovat některé poplatky. Jsou ale situace, kdy je předčasné splacení hypotéky zcela zdarma. Proto je výhodné vybrat si tu správnou dobu, abyste nemuseli při předčasném splacení hypotéky zaplatit vůbec nic. Takovými případy jsou:
  - Doba, kdy končí fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.
  - Nejpozději do 3 měsíců poté, co vám banka určí novou výši fixace.
  - V případě, že jste se dostali do těžké životní situace, která by ohrozila splácení hypotéky jako je těžká nemoc nebo smrt jednoho z partnerů, kteří hypotéku získali jako spolužadatelé.
  - Při plnění z pojištění.
  - U hypoték s pohyblivou sazbou je možné předčasné splacení kdykoliv
  Tyto podmínky ale platí jen u hypoték uzavřených po 1. prosinci 2016 a pro hypotéky, u kterých po tomto datu došlo k refinancování nebo refixaci.
  Využijte možnost mimořádné splátky
  Ze zákona máte možnost bez jakýchkoli poplatků každý rok zaplatit až 25 % z celkové výše úvěru. Takovou splátku můžete uhradit vždy 1 měsíc před výročím uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a ušetřit tak na poplatcích za předčasné splacení. Pohlídat si ale musíte výši splátky (aby nepřekročila 25 % z celkové výše půjčky) a už zmíněný termín. Když jakoukoli z těchto podmínek porušíte, banka vám může naúčtovat nutné náklady vzniklé s mimořádnou splátkou.
  Jak to bude po přijetí vládní novely zákona
  I když ještě není jisté, v jaké podobě bude vládní novela zákona přijata předpokládá se, že by se okruh těchto situací měl ještě rozšířil ještě o další dvě možnosti. Jednou z nich by byl rozvod a druhou prodej nemovitosti nejméně po dvou letech od jejího koupení
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  NEPLATÍTE ZBYTEČNĚ DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ?

  Prodáváte nemovitost a nevíte, zda budete platit daň z příjmů? Dovolte mi malou rekapitulaci, kdy jste od daně z příjmů při prodeji, jako fyzická osoba (nepodnikatel), osvobozeni.
  1. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 5 let a nabyli jste ji do 31.12.2020.
  ANEBO
  2. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 10 let a nabyli jste ji po 1.1.2021.
  ANEBO
  3. Máte v nemovitosti bydliště nejméně 2 roky před podpisem kupní smlouvy (pozor – bydliště není trvalý pobyt – to je jen jeden z možných důkazů bydliště).
  ANEBO
  4. Za příjem z prodeje (celou částku, kterou dostanete) si uspokojíte svoji bytovou potřebu. Čili pořídíte něco nové, něco opravíte, zmodernizujete apod. Utratit peníze musíte nejpozději v roce následujícím po roce, kdy jste obdrželi kupní cenu. Jen pozor, pokud to budete utrácet příští rok, je nezbytné tento příjem zahrnout do letošního daňového přiznání. Částka obdržená z prodeje nemovitosti se musí opravdu CELÁ využít na uspokojení bytové potřeby. FÚ zde nezohledňuje zaplacení hypotečního ani jiného úvěru. Tedy pokud prodáte nemovitost za 4 mil. a z té částky zaplatíte např. 2 mil. hypotéku, přesto musíte utratit 4 mil. a ne pouze ten rozdíl, jinak Vás to nechají dodanit až 3 roky zpětně…samozřejmě i se sankcema.

  A pokud jste něco nabyli dědictvím či darem, a nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek? Tak si prostě najdete znalce, který Vám udělá odborný posudek ke dni nabytí a tu cenu si odečtete od ceny prodejní. Zní to jednoduše, ale úřady ročně doměří nešťastníkům desítky milionů, tak bacha na to !
  P.S. Ještě doplnění. Pokud jste osvobození a příjem z prodeje překročí částku 5 mil. Kč musíte oznámit FÚ. Formulář oznámení najdete na daňovém portálu. Jo, a pokuta za neozjámění je 10 %.
  Zdroj: Ing. Mirek Jonáš Realitní a vzdělávací institut
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  BYDLENÍ PRO MLADÉ BUDE DOSTUPNĚJŠÍ, ALE JEN PRO TY PŘIPRAVENÉ.
  Podle vyjádření celé řady odborníků z realitní oblasti a finančních poradců je velmi pravděpodobné, že příští rok bude mimořádná příležitost, kdy bude mít mnoho mladých lidí jedinečnou možnost koupit vlastní bydlení. Nasvědčují tomu, jak klesající ceny nemovitostí, které v některých lokalitách klesly až o 25 % tak také klesající úrokové sazby u hypoték. Jejich výraznější pokles se ale čeká až v druhé polovině roku 2024 v závislosti na výši inflace. Tu se také daří snižovat i když inflační cíl ČNB ve výši 2 % je ještě hodně daleko. Kdo trefí ten správný okamžik, kdy ceny nemovitostí i úroky budou nejníž vyhraje jackpot a ušetří obrovské peníze. Připraveni budou ti, kteří budou mít vysokou bonitu, připravenou akontaci (část kupní ceny, kterou musí mít kupující v hotovostgi) ve výši 10 % do 36 let a 20 % nad 36 let a vybranou nemovitost s odpovídající hodnotou. Bonita se dá průběžně vylepšit a na získání dostatečné hotovosti mají mladí lidé cca rok. KDO TUTO PŘÍLEŽITOST PROŠVIHNE MÁ VELKOU SMŮLU A ZAPLATÍ STRAŠNĚ MOC PENĚZ NAVÍC, POKUD VŮBEC BUDE MÍT NĚJAKOU ŠANCI HYPOTÉKU ZÍSKAT. Chcete-li mít podrobný manuál, jak se připravit na to abyste si mohli koupit nemovitost, tak napište svůj e-mailový kontakt do zprávy. K dispozici bude v průběhu října. Ještě čekáme co vláda vymyslí v rámci úsporného balíčku.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku