Ročně je zamítnuto 5.000 žádostí o důchod

Ti, kteří nemají nárok na starobní důchod, jsou potom odkázaní na vlastní omezené úspory, na dávky státní sociální podpory, pomoc v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.“

V Evropě bývá nejčastějším limitem pro přiznání důchodu odpracování 15 let. Z okolních zemí se jedná například o Slovensko, Německo či Rakousko. V Česku musí žadatel o důchodové pojištění, pro přiznání důchodu, odpracovat minimálně 35 let.

Zamítnuté žádosti o důchod se nejčastěji týkají žen, které strávili část života v domácnosti. Zrůdnost systému spočívá v tom, že matky vychovávají státu další daňové poplatníky, kteří odvedou na daních milióny korun, ale samy pak živoří na dávkách hmotné nouze.

Ještě navíc se do doby povinného pojištění nezapočítává studium po 18. roku, čas strávený v evidenci Úřadu práce, invalidita prvního a druhého stupně, vězení nebo práce v cizině.

Všechno nebo nic

Nespravedlnost současného důchodového systému je umocněna tím, že neúspěšný žadatel nedostane ani poměrnou část důchodu. Chybí-li do splnění povinné doby pojištění jeden jediný den, důchod nemůže být, podle současné legislativy, přiznán.

Žadatel si samozřejmě může chybějící dobu dopracovat. Ze zdravotních důvodů toho ale mnozí nejsou schopni.

Část chybějící doby lze také doplatit. To ale jen ve velmi omezené míře. Mimo jiné i proto, že na doplacení povinné doby žadatelé o důchod v mnoha případech nemají dostatek finančních prostředků.

Ti, kteří nemají nárok na starobní důchod, jsou potom odkázaní na vlastní omezené úspory, na dávky státní sociální podpory, pomoc v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení. Taková podpora je pod hranicí bídy a umožňuje pouze základní přežívání.

Teprve o pět let později lze žádat o takzvaný pozdní důchod, jehož výše ovšem není nijak zářivá.

Čtvrtina života v bídě

Bohužel to není konec špatných zpráv. Pokud žadatel odváděl do systému důchodového zabezpečení malé finanční prostředky (nejčastěji živnostníci, kteří optimalizují) dostane také malý důchod. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v roce 2020 činí celkem 4.260 Kč. Tato částka ve velkých městech pokryje maximálně pronájem jednoho pokoje v bytě. Kde jsou peníze na jídlo, oblečení, obuv a léky, které dřív nebyly potřeba?

V důchodu strávíme přibližně čtvrtinu svého života. Ženy o něco déle než muži. Bohužel s menším důchodem než muži, protože část svého života byly na mateřské dovolené. Dovedete si představit žít čtvrtinu života na sociálních dávkách zajišťujících jen to, že neumřete hlady?

Otázka zní: „Musí to tak být?“ Rozhodování státu v této věci může každý ovlivnit pouze volbou správné strany při volbách. Současná vládní garnitura si dala reformu důchodového systému jako jeden ze svých hlavních cílů. Jako mnoho jiných prohlášení je to jeden z dalších nesplněných slibů.

Co můžete udělat v případě, že na stát není spolehnutí? Musíte se o sebe postarat sami.


Není to nic složitého. Zvládne to každý, kdo investování věnuje dostatek času a trochu peněz na začátek.

Připravuji pro vás 10 dílný videokurz „Jak investovat v době krize“ kde vám předám užitečné rady, jak se zabezpečit na důchod a nebo si prostě jen vytvořit pasívní příjem.

Čas ve vašem důchodovém zabezpečení hraje větší roli než peníze. Právě teď je ideální doba zajistit si pro sebe dostatečně velký důchod bez ohledu na to, jak se v budoucnu stát zachová. Stačí jen vědět jak na to.