Šoky v kupní smlouvě˜ – 2. část

Výhrada vlastnického práva

Výhrada vlastnického práva je právní institut, který je v Občanském zákoníku zakotven v § 2132 až 2134.

Podstata výhrady vlastnického právo

Podstatou této výhrady je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím o tom, že kupující nabývá vlastnické právo k nemovitosti až okamžikem, kdy je zaplacena celá kupní cena. Může být také stanovena nějaká jiná podmínka, která převod vlastnictví odloží až na dobu po jejím splnění.

Hlavním cílem, který tato výhrada vlastnického práva sleduje, je zajistit prodávajícímu zaplacení kupní ceny věci tak, že zůstane vlastníkem nemovitosti i po jejím předání kupujícímu. Je pak chráněn svým vlastnickým právem jak proti kupujícímu, tak i proti třetím osobám.

Problém při převodu vlastnictví v katastru nemovitostí

K převodu vlastnického práva dochází u nemovitých věci až okamžikem zápisu do veřejného seznamu, tj.  vkladem do katastru nemovitostí. Je tedy otázka, zda v případě, že kupní smlouva obsahuje výhradu vlastnického práva, nedochází k modifikaci tohoto obecného principu. Podstatou sjednání výhrady vlastnického práva je totiž ujednání o určení doby kdy nový vlastník nabude nemovitost do vlastnictví. Sjednáním doložky o výhradě vlastnického práva není dohodnuta odkládací podmínka pro nabytí vlastnického práva, ale pouze je sjednán čas, kdy bude předmět do vlastnictví převeden. Bude zajímavé, jak se s tímto postupem bude katastr vyrovnávat.

Právo užívání a požívání věci

Kupující ještě před zaplacením kupní ceny nemovitost  není jejím vlastníkem, ale má právo věc běžným způsobem užívat a brát z ní plody a užitky. Současně má ale také za povinnost věc chránit před poškozením, zničením či ztrátou a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

Závěr

Problematika výhrady vlastnického práva je velmi složitá. Proto lze jen doporučit, aby kupní cena byla zcela uhrazena ještě před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 • CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH ZE SVĚTA INVESTIC?
 • Nejnovější příspěvky
 • FACEBOOK

  NEPLATÍTE ZBYTEČNĚ DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ?

  Prodáváte nemovitost a nevíte, zda budete platit daň z příjmů? Dovolte mi malou rekapitulaci, kdy jste od daně z příjmů při prodeji, jako fyzická osoba (nepodnikatel), osvobozeni.
  1. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 5 let a nabyli jste ji do 31.12.2020.
  ANEBO
  2. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 10 let a nabyli jste ji po 1.1.2021.
  ANEBO
  3. Máte v nemovitosti bydliště nejméně 2 roky před podpisem kupní smlouvy (pozor – bydliště není trvalý pobyt – to je jen jeden z možných důkazů bydliště).
  ANEBO
  4. Za příjem z prodeje (celou částku, kterou dostanete) si uspokojíte svoji bytovou potřebu. Čili pořídíte něco nové, něco opravíte, zmodernizujete apod. Utratit peníze musíte nejpozději v roce následujícím po roce, kdy jste obdrželi kupní cenu. Jen pozor, pokud to budete utrácet příští rok, je nezbytné tento příjem zahrnout do letošního daňového přiznání. Částka obdržená z prodeje nemovitosti se musí opravdu CELÁ využít na uspokojení bytové potřeby. FÚ zde nezohledňuje zaplacení hypotečního ani jiného úvěru. Tedy pokud prodáte nemovitost za 4 mil. a z té částky zaplatíte např. 2 mil. hypotéku, přesto musíte utratit 4 mil. a ne pouze ten rozdíl, jinak Vás to nechají dodanit až 3 roky zpětně…samozřejmě i se sankcema.

  A pokud jste něco nabyli dědictvím či darem, a nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek? Tak si prostě najdete znalce, který Vám udělá odborný posudek ke dni nabytí a tu cenu si odečtete od ceny prodejní. Zní to jednoduše, ale úřady ročně doměří nešťastníkům desítky milionů, tak bacha na to !
  P.S. Ještě doplnění. Pokud jste osvobození a příjem z prodeje překročí částku 5 mil. Kč musíte oznámit FÚ. Formulář oznámení najdete na daňovém portálu. Jo, a pokuta za neozjámění je 10 %.
  Zdroj: Ing. Mirek Jonáš Realitní a vzdělávací institut
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  BYDLENÍ PRO MLADÉ BUDE DOSTUPNĚJŠÍ, ALE JEN PRO TY PŘIPRAVENÉ.
  Podle vyjádření celé řady odborníků z realitní oblasti a finančních poradců je velmi pravděpodobné, že příští rok bude mimořádná příležitost, kdy bude mít mnoho mladých lidí jedinečnou možnost koupit vlastní bydlení. Nasvědčují tomu, jak klesající ceny nemovitostí, které v některých lokalitách klesly až o 25 % tak také klesající úrokové sazby u hypoték. Jejich výraznější pokles se ale čeká až v druhé polovině roku 2024 v závislosti na výši inflace. Tu se také daří snižovat i když inflační cíl ČNB ve výši 2 % je ještě hodně daleko. Kdo trefí ten správný okamžik, kdy ceny nemovitostí i úroky budou nejníž vyhraje jackpot a ušetří obrovské peníze. Připraveni budou ti, kteří budou mít vysokou bonitu, připravenou akontaci (část kupní ceny, kterou musí mít kupující v hotovostgi) ve výši 10 % do 36 let a 20 % nad 36 let a vybranou nemovitost s odpovídající hodnotou. Bonita se dá průběžně vylepšit a na získání dostatečné hotovosti mají mladí lidé cca rok. KDO TUTO PŘÍLEŽITOST PROŠVIHNE MÁ VELKOU SMŮLU A ZAPLATÍ STRAŠNĚ MOC PENĚZ NAVÍC, POKUD VŮBEC BUDE MÍT NĚJAKOU ŠANCI HYPOTÉKU ZÍSKAT. Chcete-li mít podrobný manuál, jak se připravit na to abyste si mohli koupit nemovitost, tak napište svůj e-mailový kontakt do zprávy. K dispozici bude v průběhu října. Ještě čekáme co vláda vymyslí v rámci úsporného balíčku.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku