Šoky v kupní smlouvě˜ – 1. část

two colleagues is signing a contract, business meeting in the officeKoupě na zkoušku ( § 2151)

Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že kupující koupi dodatečně schválí. Lhůta pro schválení je u movitých věcí 3 dny u nemovitých věcí rok. Strany mají možnost sjednat zkušební dobu delší.

Pokud se ,ale strany dohodnou, že věc bude vyzkoušena až po odevzdání, běží zkušební doba až od předání věci. Pokud kupující věc převzal má tato výhrada charakter podmínky rozvazovací. K ujednání o koupi na zkoušku, ani ke schválení, či odmítnutí věci zákon nevyžaduje písemnou formu. Každý tedy může tvrdit co se mu hodí!

Co to znamená?
Jestliže v kupní smlouvě nevyloučíte výhradu koupě na zkoušku, může vám kupující tvrdit, že taková dohoda byla učiněna a může vám nemovitost vrátit. Vy nemůžete odmítnout její vrácení. Pokud vám bude nemovitost vrácena musíte vrátit kupní cenu. Problém nastane pokud jste ji mezitím stačili nevratně použít.

Kdy už nelze nemovitost vrátit?
Kupující musí vrátit věc (nemovitost) ve stavu, v jakém ji převzal. Pokud to není možné, tak již nemá právo věc odmítnout. Nepřihlíží se však ke změnám vyvolaným pouhým vyzkoušením věci. Je samozřejmé, že pro vyzkoušení kupující potřebuje věc rozbalit, sestavit a uvést do provozu. Z toho je zřejmé, že toto ujednání se nejspíš uplatní u movitých věcí. Současně platí, že kupující věc schválil, pokud ji ve zkušební lhůtě neodmítne. Spor může nastat v tom, na jak dlouho byla zkušební doba sjednána, pokud zákon nevyžaduje písemnou formu.