Víte, kdo je ve vaší nemovitosti přihlášen k trvalému pobytu?

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Pokud se chcete dozvědět kdo má evidovaný trvalý pobyt na adrese vaší nemovitosti, stačí zajít na místně příslušný obecní, městský úřad či magistrát, předložit doklad o vlastnictví (výpis z listu vlastnictví) a dle:

§ 10 odst. 8.Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.“

Problém může nastat v případě bytu. Byt není z hlediska stavebního zákona samostatným objektem. V případě, že je dům rozdělen prohlášením vlastníka je právně samostatné jednotky, tak bytový dům jako celek nemá vlastníka. Všichni vlastníci i nájemci jsou hlášení na adrese jednoho objektu bez možnosti rozlišit příslušnost ke konkrétní bytové jednotce. V takovém případě je to na dobré vůli příslušného úředníka, zda vám takovou informace poskytne.