Začal hon na poskytovatele ubytování v rámci Airbnb

Finanční úřad získal od Airbnb data o poskytovatelích sdíleného ubytování a příjmech, které za poskytnutí krátkodobého ubytování získali. Podle metodiky Finanční správy z podzimu 2017 se totiž nejedná o krátkodobý pronájem, ale o ubytovací službu. Kdo takovou službu poskytuje, měl by mít živnostenské oprávnění a platit daně jako živnostník.

Kdo zdanil příjmy z Airbnb jako příjmy z pronájmu má smůlu a bude muset podat dodatečné daňové přiznání.

Daňovým poplatníkům při jejich podání sice nehrozí penále z doměřené daně ve výše 20 % ale dalším sankcím se už nevyhnou. Pokud daňové přiznání nebylo podáno vůbec, tak Finanční správa vyměří pokutu za opožděné podání daňového přiznání. V takovém případě je sankce 0,05 % z výše daně za každý den prodlení.

Nejvýše Vám finančák může „napařit“ 5 % z celkové výše daně, kterou jste měli zaplatit. Pokuta se ovšem nepočítá jen z daně související s příjmy z Airbnb, ale z celkové daně vykázané v daňovém přiznání, tedy především daně z příjmů ze zaměstnání.

Každý, koho čeká doplatek daně, ještě čeká další „příspěvek“ pro stát ve formě úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá repo sazbě ČNB zvýšené o 14 %. Aktuálně činí 15,25 %.

Pokud není pronajímatel současně živnostník může uplatnit paušální výdaje ve výši 40 %. Pokud živnostníkem je, může uplatnit až 60 % paušálních výdajů. Z výsledného zisku je ovšem třeba také zaplatit příspěvek na zdravotní a sociální pojištění. Ještě se nezapomeňte pomodlit, aby Vaše celkové příjmy nepřesáhly hranici povinnou pro registraci k dani z přidané hodnoty. To by problémů bylo ještě mnohem víc.

Kdo nemáte podané řádné nebo dodatečné daňové přiznání, tak už nečekejte ani minutu, protože pokuty a úrok z prodlení také nečekají a množí se každý den.

Ještě si myslíte, že je Airbnb takovou výhrou nebo by bylo lepší klasické investování do nemovitostí?

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/Posouzeni-povinnosti-poskytovatelu-ubytovani